Graves Hastalığı

0
75

Graves Hastalığı

Graves hastalığı, TSH reseptör antikoru üretimi ve bunun tiroid dokusuna bağlanması nedeniyle oluşan ve aşırı tiroid hormon sentezinin olduğu otoimmün bir hastalıktır. Graves hastalığında hipertiroidi ile birlikte guatr, cilt ve göz tutulumu gelişebilir. Toksik diffüz guatr yani graves hastalığı hipertiroidinin en sık nedenidir. En sık yirmi ile kırk yaşları arasında ve bayanlarda gözlenir.

Hipertiroidi olan birinde göz bulguları veya diffüz guatr varsa graves kabul edilir. Guatr ve göz bulguları yoksa iyot uptake testi yapılır. Bu test graves hastalığında yüksek saptanır. Tanı konulamıyorsa TSH reseptör antikoruna bakılır. Pozitif saptanması ile graves tanısı konulur.

Graves hastalığında; sıcak basması, kilo kaybı, ishal, yorgunluk, çarpıntı, canlı bakış ve sinirlilik gözlenir. Ancak yaşlıda bu bulgular çok daha siliktir. Sadece ritm bozukluğu veya kalp yetmezliği olabilir. Graves hastalığının en tipik özelliği ise göz bulgularıdır. Göz kapağında oluşan çekintiye bağlı olarak göz kapakları açık kalır. Yumuşak doku ve göz kaslarında genişleme ile birlikte göz çevresinde basınç artışı oluşur. Bunların sonucu olarak göz küresi öne doğru itilir. Hastalarda gözde kuruluk ve batma hissi, ışıktan rahatsız olma ve gözde aşırı yaşarma gibi şikayetler gözlenir.

Graves hastalığı tedavisinde üç seçenek mevcuttur.

1) Antitiroid ilaç tedavisi: methimazol ve propiltiyourasil(PTU) tiroid bezinin hormon üretmesini önler. Bunların 12 ile 24 ay boyunca kullanılması önerilir. Antitiroid ilaçların %30-60 oranında etkili olduğu gösterilmiştir. İlaçlar başlangıçta günde altı-sekiz tablet olarak başlanır. Dört ile oniki hafta sonra, hastanın tiroid hormon değerleri normal sınırlara gelince; günlük bir-dört tablet dozuna inilir. İlaçlar; döküntü, kaşıntı, kas ağrısı, agranülositoz, hepatit ve kolestatik sarılık gibi yan etkilere yol açabilirler. Özellikle ilaç kullanırken enfeksiyon bulguları olanların hemen kan sayımı yaptırması önerilir. PTU, ölümcül karaciğer hasarına yol açabileceği için sadece; gebelik birinci trimesteri, troid fırtınası ve methimazolü kullanamayan hastalarda tercih edilir. Tedavi kesilmeden önce TSH reseptör antikorunun negatifleştiğini görmek önerilmektedir.
Antitiroid ilaçlara ek olarak beta-blokerlerden; metporolol 50-100mg günde iki kez veya propranololün 20mg günde dört kez kullanılması da önerilmektedir. İlaç tedavisi yetersiz kalırsa dekort günde dört tablet ve bağırsakta T4 hormonunu bağlayan kolestiramin 4gram günde üç kez verilebilir.

2.Radyoaktif iyot tedavisi(RAI): tiroid bezini tahrip ederek graves hastalığını düzeltir. RAI öncesi; ağır hipertiroidisi olanlar, yaşlı ve kalp hastalığı olanlara antitiroid ilaç verilip tiroid hormonları normale getirilmelidir. Diğer hastalara direkt RAI verilebilir. Ancak gebelere, yirmibir yaşından küçüklere ve gravese bağlı göz bulgusu olanlara RAI tedavisi önerilmez.

3.Cerrahi olarak tiroid bezinin çıkarılması. Çok büyük tiroid bezi olanlara ve diğer tedavileri istemeyenlere önerilir. Operasyon öncesi T3 normal sınırda olmalıdır. Yüksek ise antitiroid ilaç tedavisi başlanır. Operasyondan önce potasyum iyodür 2×5 damla verilmesi tiroid bezinin kanlanmasını ve depolanmış hormonların salınmasını azaltıp operasyonu kolaylaştırır. Potasyum iyodür öncesi antitiroid ilaç vermek gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Please enter your name here