Yüz Felci

0
459

Yüz Felci

Yüz felci; yedinci kafa siniri olan fasiyal sinirin saatler içinde gelişen tek taraflı felci ile oluşur. Fasiyal sinir; yüz kaslarına giden motor lifler, göz yaşı ve tükrük bezini kontrol eden parasempatik lifler ve dilin 2/3 tat hissini alan duyusal liflerlerden oluşur. Fasiyal sinir, beyinden çıktıktan sonra temporal kemik içindeki kanalda seyredip yüze gelir. Fasiyal sinirin bu kanal içinde ödem ve iskemiye bağlı olarak baskıya uğraması ile yüz felcinin geliştiği tahmin edilmektedir. Yüz felci gelişme sıklığı, yıllık olarak beş binde birdir. Erişkinlerde, diyabetlilerde ve gebelerde daha sık gözükür.

 

fasial-sinir

Yüz felcinin en sık nedeni Bell paralizisidir. Diğer nedenleri; viral, inflamatuar, otoimmün ve iskemik etkenlerdir. Enfeksiyon etkenlerinden en sık herpes simplex tip 1 ve herpes zoster suçlanmaktadır. Bell paralizisinin nedeni bilinmemektedir. Burada; periferik yüz felci vardır ve fasiyal sinirin tüm lifleri tutulur. Fasiyal sinirin hasara uğradığı seviye beyne yakınsa; sinirin tüm lifleri tutulurken; daha aşağıdaki seviyelerde sinirin sadece bir kısım lifleri tutulur.

Yüz felcinde; mimik kaslarını kullanamama, göz yaşı azalması, tat bozukluğu, kulak ağrısı, göz ağrısı ve görme bulanıklığı gözükebilir. Tanıda kilit nokta, santral ve periferik yüz felci ayrımı yapılmasıdır. Fasiyal sinir muayenesinde; istirahat ve hareket sırasında yüzde asimetri olup olmadığına bakılır. Hastalar; kaş kaldırma , alın kırıştırma, göz kapama, gülümseme ve üfleme sırasında değerlendirilir. Buna ek olarak, nörolojik muayene ve kulak muayenesi yapılmalıdır.

Periferik yüz felcinde; istemli olarak mimik kaslarını hareket ettirememe, etkilenen tarafta alında ve nazolabial olukta düzleşme, felcin karşı tarafına ağzın kayması ve ağız köşesinin aşağıya düşmesi gözükür. Hastalar gözünü tam kapatamaz, tükrük ağızlarından damlayabilir ve kulakta uğultu oluşur.

Ponstaki fasiyal sinir çekirdeklerinin üzerindeki patolojilerde santral yüz felci oluşur.Santral yüz felcinde; alın ve göz kasları tutulmaz. Sadece yüzün alt taraf kaslarında güçsüzlük gelişir. Çünkü alın ve göz kasları beynin hem sağ, hem de sol tarafından uyarı alır. Santral patolojilerde kol ve bacakta paralizi de gelişir.
Periferik yüz felcini göstermede diğer bir yöntem ‘bell fenomenine’ bakmaktır. Normalde; göz kapanırken göz küresi yukarıya doğru hareket eder. Ancak komplet fasiyal paralizide göz kapağı tam kapanamaz ve göz küresinin bu hareketi nedeniyle gözün sadece sklerası gözükür.

Yüz felci, %70 oranında kendiliğinden düzelir. Yaşlılarda, hipertansiflerde, tat duyusu bozulanlarda ve sinirin tüm lifleri tutulduğunda tam iyileşme oranı azalır.

Tedavide bir hafta süreyle 1mg/kg dozunda metilprednizolon başlanıp sonra kademeli olarak azaltılır. Ek olarak 7-10 gün süreyle 1000mg asiklovir verilebilir. Ancak hastalığın ilk üç gününde başlanması gerekmektedir. Ayrıca; B vitamini, yapay göz yaşı, geceleri göz kapama, yüze egzersiz ve masaj yapılması da önerilmektedir. Elektronörografi(ENoG) ve elektromiyografi(EMG) prognozu gösteren testlerdir.İyileşmeyen vakalarda veya ENoG ve EMG’de %90‘dan fazla dejenerasyon geliştiği saptananlarda cerrahi dekompresyon önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here