Yaşlılıkta Görülen Değişiklikler

0
313

Yaşlılıkta Görülen Değişiklikler

65 yaşından sonra, insanda yaşlılık döneminin başladığı kabul edilmektedir. Ortalama yaşam süresi arttıkça yaşlı nüfus da artmaktadır. Yüz yıl önce ortalama yaşam süresi elli yıl iken günümüzde seksen yıldır. Yaş arttıkça hastalık görülme sıklığı da artar. Yaşlıların,  %80’inde bir veya daha fazla kronik  hastalık vardır. Hastalık, yaşlılıkta gelişince spesifik olmayan bulgu ve semptomlar gözükebilir. Ayrıca yaşlılığa bağlı gelişen kognitif bozukluklar önemli durumları maskelebilir. Bu yüzden yaşlılarda hasta takibinin; aynı hastalığa sahip gençlerden daha farklı olabileceği unutulmamalıdır. Yaşlılarda verilen ilaçların, hastanın diğer hastalıklarını kötüleştirmemesine de dikkat edilmelidir.

Çoğu hormon seviyesi, karaciğer enzimleri, elektrolitler, vücut sıcaklığı ve glukoz düzeyi hayat boyu sabit kalır. Bununla beraber, yaşlanmayla birlikte vücutta birçok değişiklikler de oluşmaktadır.Bu değişikliklerden başlıcaları şunlardır:
Yaş arttıkça, kemik kitlesi ve yoğunluğu ile kas kitlesi azalır. Bunlar ve güçsüzlük ile hareketlerde yavaşlama  nedeniyle hem düşme riski hem de düşünce kırık oluşma riski artar. Osteoporoz (http://www.recepalanli.com/356-2/ )riski yaş ilerledikçe artmaktadır.
Tat ve koku duyusu yaşlılıkta azalır. Yemekler acı geldiği için yiyeceklerin tatlı olabilmesi için daha fazla şekere ihtiyaç duyulur. Yaşlılarda kabızlık sık gözükür.
Büyüme hormonu azalır. Renin ve aldosteron hormonunun salgılanma hızı azalırken, kortizol salgılanma miktarı artar. Yaşla birlikte timus bezi küçülür.
Savunma sisteminin fonksiyonları azalır. Bu yüzden enfeksiyon gelişme riski artarken, immün tolerans gelişir ve SLE ile multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların görülme sıklığı azalır.
Yaş arttıkça; kalp içindeki basınç artar ve kalp duvarı kalınlaşır. Nabız sayısı azalır. Kan basıncı ise yükselir.
Göğüs kafesinde sertleşme olduğundan akciğerde esneklik kaybı olur. Maksimum solunum kapasitesi ve oksijen-karbon dioksit değişim kapasitesi azalır. Kandaki oksijen düzeyi azalır. Yetmiş yaşındaki birinde akciğer fonksiyonları, 30 yaşındakinin yaklaşık yarısıdır.
Yaşlanmayla birlikte karaciğer ağırlığı azalır. Böbrekler küçülür. Böbrek kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı(GFR) azalır. Yetmiş yaşına gelindiğinde böbrek  fonksiyonları yarı yarıya azalmıştır.
Yaşlılarda beyin küçülmektedir. Yaşlıların gece uykusu bölünür ve gece sık sık uyanırlar.
Yaşlılıkta gözdeki lenste kalınlaşma ve sertleşme nedeniyle yakını görmede zorluk gelişir.

Yaşlılıkta en sık ölüm nedenleri; kalp hastalığı, kanser, inme, KOAH ve pnömonidir. Eskiye göre, kalp hastalıkları ve inmeye bağlı ölüm oranlarında azalma başlamıştır. Tedavi ve bakımdaki gelişmeler, risk faktörlerinin azaltılması ve yaşam tarzı değişikliklerinin buna neden olduğu düşünülmektedir. Pnömöoni ve kansere bağlı ölümlerin oranı ise artmıştır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here