Hiponatremi ve Hipernatremi

0
1158

Hiponatremi ve Hipernatremi

Plazma sodyumunun 135mmol/L’den düşük olmasına hiponatremi denir. Sodyum dengesi bozukluğu genelde su dengesi bozukluğu sonucu gelişir. Önce plazma osmolaritesinin ölçülmesi gereklidir. Hiperglisemi, mannitol kullanımı gibi durumlarda, plazma osmolaritesi yüksekliği ile birlikte hiponatremi olur. Glikoz suyun hücre dışına çıkmasına yol açar ve her 100mg artış, sodyum miktarını yaklaşık 2 mmol azaltır. Hiperlipidemi ve hiperproteinemide ise plazma osmolaritesi normalken sodyum düşüklüğü görülür. Tedavi gerektirmeyen bir durumdur.

Osmolarite düşük hiponatremide, önce hücre dışı sıvı hacmi değerlendirilmelidir. Hipovolemik hiponatremide vücutta tuz kaybı, su kaybından fazladır. Bu durumda idrarda sodyum miktarı 20’den fazla ise diüretik kullanımı ve minerelokortikoid eksikliği gibi böbrekten sodyum kaybı yapan bir neden vardır.Eğer, idrar sodyumu 20’den küçükse kusma ve ishal gibi böbrek dışı kayıplar vardır.

Hücre dışı sıvı hacmi nomal iken hiponatremi saptandığında; hipotroidi, adrenal yetmezlik(http://www.recepalanli.com/adrenal-yetmezlik/) ve uygunsuz ADH salınımı sendromu düşünülmelidir. Burada sodyum miktarı değişmeden su miktarı artmıştır. Sıvı kısıtlaması yapılmalıdır.

Sıvı fazlalığı ile birlikte olan hiponatremide, su birikimi, tuz birikiminden fazladır. Örnek olarak,kalp yetmezliği,siroz ve böbrek yetmezliği gösterilebilir. Burada periferal damarlarda vazodilatasyon veya kalp fonksiyonlarındaki azalmaya bağlı olarak effektif kan hacmi azalmış ancak hücre dışı sıvı artmıştır. Bu durumda renin anjiontesin sistemi ve AVP etkisiyle osmolarite feda edilerek, su ve sodyum emilimi yapılıp, damar içinde dolaşan hacim arttırılmaya çalışılır.

Hiponatremide suyun hücre içine girmesi nedeniyle, hücrede şişme olur. Hastalarda, bulantı, kusma, baş ağrısı, kas krampı, konfüzyon ve beyin ödemi oluşur.

 

men carry bottle on back. Isolated 3D image

Tedavi verirken hastada semptom varlığı araştırılır ve Semptomu olanlara hipertonik mayii verilir. Hiponatremi 48 saatten uzun süredir mevcutsa osmolariteye adaptasyon geliştiği için sodyum miktarı yavaş yavaş düzeltilmelidir. Sıvı fazlalığında diüretik tedavisi verilir.

Hipernatremi, plazma sodyumunun 145mmol/L’den fazla olmasına denir. Hücre içi su kaybına yol açtığı için beyin damarlarında yırtılmaya yol açabilir. Hastanın hücre dışı sıvı durumu değerlendirilir. Hipovolemi varlığında; böbrekten sıvı kaybını ya da ishal, yanık ve terleme gibi böbrek dışı sıvı kaybını düşünmelidir. Hipervolemi varlığında primer hiperaldosteronizm ve cushing hastalığı(http://www.recepalanli.com/cushing-sendromu/) düşünmelidir.Eğer idrar osmolaritesi düşükse diyabetes insipitus düşünülmelidir. Tedavide intravenöz uygun mayi verilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here