Siroz

0
410

Siroz

Siroz; hücre hasarı ve inflamasyon sonucu, karaciğerde parankim dokusunun azalıp bağ dokusunun arttığı, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Sirozda karaciğerde yaygın olarak fibrozis gelişir ve normal yapının yerini anormal nodüller alır. Sirozda oluşan rejenerasyon nodülleri, karaciğer kitlesinde ve fonksiyonlarında azalmaya yol açarlar. Rejeneratif nodüller, karaciğerde normalde olan lobüler oragnizasyona sahip değildir ve fibrozis ile çevrelenmişlerdir. Siroz, bir çok karaciğer hastalığının son dönemidir. Siroz görülme sıklığı yaklaşık 10 000‘de 3‘tür.

Siroz, kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişir. Sirozda; karaciğerin yapısında bozulma olur. Ayrıca; tıkanıklık, şant gelişimi ve  yeni damar gelişimi gibi anormal damarlanmalar oluşur. Buna bağlı olarak hepatositlerde nekroz ve yeni hepatosit oluşumu gerçekleşir. Ancak yeterince destek sağlanamassa lokal skar oluşur. Bu olay yaygın hale gelince de siroz oluşur.

Karaciğerde, İTO hücreleri; ekstraselüler matriks(kollajen ve glikoprotein) üretirler. Ektraselüler matriks karaciğerin çatısını oluşturan makro-moleküllerdir. Bu matriks proteinlerinin yapım hızı, yıkım hızını geçerse; fibrozis oluşur. Aslında fibrozis  lezyon alanlarının ekstarselüler matriks ile sınırlandırılmaya çalışıldığı  bir doku yanıtıdır. Özetle sirozda dört evre vardır. Bunlar; devam eden hasarlanma,  tamir için başlayan rejenerasyon, bağ dokusu oluşumu ve damar yatağında bozulma.

Kronik hepatit ve alkol sirozun en sık nedenidir. Diğer nedenler; non-alkolik karaciğer yağlanması, primer bilier siroz, otoimmün hepatit, Hemakromatozis, Wilson hastalığı ve Budd-Chiari sendromudur.

Klinik bulgular, portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliğine bağlı olarak oluşur. Portal sistemdeki kan miktarında ve damar direncindeki artış, portal hipertansiyonun nedenidir. Portal hipertansiyon oluşunca, hepatik venöz basınç gradyenti 12 mmmHg’yı geçer. Klinik bulgular ortaya çıkana kadar olan aşamaya kompanse siroz denir. Asit, varis kanaması, ensefalopati ve sarılıktan herhangi bir tanesi geliştikten sonraki aşamaya ise dekompanse siroz denilir.

Sirozun komplikasyonları: hepatorenal sendrom,hepatik ensefalopati, portal hipertansiyon, hepatopulmoner sendrom, malnutrisyon, kuagülopati ve kemik hastalığıdır. Sirozda karaciğer hücrelerine devamlı çoğalma uyarısı gider. Bu da hücrelerde genetik değişikliğe yol açar. Ayrıca inflamatuar ve fibrotik mikroçevrede kansere zemin oluşturur. Dolayısıyla siroz zemininde hepatoselüler karsinom gelişmektedir.
Sirozda en sık kullanılan skorlama sistemi Child-Pugh sistemidir.

Siroz prognozuna göre dört evreye ayrılır. Birinci evrede; hastada özefagus varisi ve  karında asit yoktur. İkinci evrede; varis vardır ancak asit ve varis kanaması yoktur. Üçüncü evrede; asit vardır ancak varis kanaması yoktur.Son evrede varis kanaması gelişmiştir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here