Romatoid Artrit Tedavisi

0
259

Romatoid Artrit Tedavisi

Romatoid artit tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalığı tedavi edemez sadece ilerlemesini durdurur. Tedavi hedefi; inflamasyon ve ağrının azaltılması, eklem fonksiyonlarının korunması ve deformite gelişmesinin önlenmesidir.

Romatoid artrit tanısı konulduktan sonra ağrı için; non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve düşük doz kortizon verilebilir. Bunlar genelde geçici bir süre ve asıl ilaçların etkisi başlayana kadar verilir.

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan temel ilaçlara DMARTS (hastalığı modifiye edici-değiştirici) denir. Romatoid artrit tanısı konulduktan hemen sonra DMARTS grubundaki ilaçlara başlamak gereklidir. Çünkü erken başlanırsa, eklemde hasar gelişmesi önlenebilir. Etkileri yavaş başlar ve etkileri geçici olabilir. Çoğu zaman tek ilaç yetmez ve birkaç ilaç birlikte kullanılırlar. Bunlar sentetik ve biyolojik DMARTS olarak iki gruba ayrılırlar. Sentetik DMARTS olan ilaçlar şunlardır:

1. Metotreksat; pürin inhibitörüdür. En sık tercih edilen başlangıç tedavilerinden biridir. Etkisi bir ayda başlar. Haftada bir gün verilir.Yan etkilerini azaltmak için, ilaç alımından bir gün sonra folik asit verilir. En sık yan etkisi stomatit ve mide tahrişidir. Ayrıca kan hücrelerinde azalma, karaciğer ve akciğerde fibrozis yapabilir. Hastalara düzenli olarak hemogram ve karaciğer enzim kontrolü yapılmalıdır.

2.Sülfasalazin; hafif hastalıkta tek başına verilebilir. Gebelerde kullanılabilir. Kan hücrelerinde azalma yapabilir. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda kullanılmamalıdır.

3.Leflunomid; pirimidin sentez inhibitörüdür. Yan etki olarak; döküntü, karaciğer hasarı,ishal ve kellik yapabilir. Ayrıca kanser gelişme riskini arttırır.

4.Hidroksikolorokin; hafif hastalıkta tek başına verilebilir. Gebelikte kullanılabilir. Yan etki olarak görme kaybı yaptığı için her yıl göz muayenesi gereklidir.

5.Minosiklin; hafif hastalıkta ve erken evrede kullanılan bir antibiyotiktir. Antiniflamatuar etkisi vardır.
Ancak etkisi zayıftır.

İkinci grupta biyolojik DMARTS’lar vardır. İlk gruptaki ilaçlar yetersiz kalırsa kullanılırlar. Genelde metotreksat ile birlikte verilirler.Bu gruptaki ilaçlar şunlardır:

1.TNF-alfa inhibitörleri: etanercept, infliximab, adalimumab, golimubab ve sertolizumab. Haftalık veya aylık olarak parenteral yolla uygulanırlar. Kanser, enfeksiyon ve tüberküloz gelişme riskini arttırabilirler. Tedaviye başlamadan önce tüberküloz taraması yapılır.

2.Abatasept: İmmünglobulin G1’in Fc kısmı ile T lenfosit ilişkili antijen 4’ün birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir füzyon proteinidir. Diğer tedaviler yetersiz kalırsa  denenebilir. Paranteral yolla verilir. T hücre aktivasyonunu önler.

3.Rituximab, CD20 antikorudur. Diğer tedaviler başarısız olursa denenebilir.
4.Tociluzumab,IL6 inhibisyonu yapar. Diğer tedaviler ve TNF alfa inhibitörleri yetersiz kalırsa denenebilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here