Pulmoner Tromboemboli

1
647

Pulmoner Tromboemboli

Venöz tromboembolizm; derin ven trombozu ve pulmoner embolinin birlikte isimlendirilmesidir. Damar hastalıklarına bağlı ölümde; kalp krizi ve inmeden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Bacak derin venlerinde oluşan trombüs parçalanıp dolaşıma geçerek akciğerdeki damarları tıkayıp, akciğer dokusunda hasara yol açabilmektedir. Bu duruma pulmoner emboli denir.

pulmonary-embolism

Pulmoner embolide (PTE) gözüken en sık semptom dispnedir. Ayrıca plöretik göğüs ağrısı, taşikardi, takipne sıkça gözlenir. Ek olarak; hipoksi, hipokapni, respiratuar alkaloz, siyanoz ve hemoptizi olabilir. Akciğerdeki damarlarda olan tıkanıklık sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır. Bunu kompanse etmek için solunum sayısı artar ve karbondioksit oranında azalma gelişir.
PTE gelişimine yol açan risk faktörleri şunlardır: daha önce venöz tromboembolizm geçirme, ileri yaş, gebelik, obezite, kanser, östrojen tedavisi, uzamış hareketsizlik, büyük travma, kalça protezi başta olmak üzere cerahi tedaviler, genetik olarak trombofili durumları, kalp krizi, kalp yetmezliği, inme, şişmanlık, nefrotik sendrom ve uzun süreli seyahattir.

PTE’den şüphenildiği zaman; bazı risk hesaplama yöntemlerinden faydalanılabilir. Bunlardan bir tanesi wells skorudur.(http://www.mdcalc.com/wells-criteria-for-pulmonary-embolism-pe/)

PTE tedavisinin esas amacı; tıkalı damarda perfüzyonu yeniden sağlamak, oluşmuş pıhtının progresyonunu, embolizasyonunu engellemek ve nüksü önlemektir. Emboli sonrası bir iki gün içinde endojen trombolitik sistem çalışır. Bu sayede 14 günde vakaların yarısında trombüs düzelir. Tedavisiz ölüm riski %25 iken, tedavi ile risk yaklaşık %5‘e düşer.

PTE tedavisinde antikuagülasyon ilaçlar kullanılır. Heparin ve warfarin aynı gün verilmeye başlanır. Heparin en az beş gün verilir ve iki gün üst üste INR ikinin üstünde ise kesilir. Sonrasında en az üç ay warfarin önerilir. Riskli hastalarda tedavi altı ay verilir. Warfarin alırken hedef INR’nin iki ile üç arasında tutulmasıdır. Ayrıca, büyük embolilerde; hipotansiyon, şok ve akut sağ ventrikül yetmezliği varsa trombolitik tedavi önerilir.

PTE hem ölümcüldür hem de PTE sonrası gelişen pulmoner hipertansiyon hastanın yaşam kalitesini azaltan ve tedavisi zor bir durumdur.Bu yüzden PTE’de en önemli nokta gelişmeden önce önlem almaktır. PTE için risk taşıyan hastalara hastanede yattığı zaman koruma amaçlı heparin tedavisi önerilir. Bu tedavinin on gün ile bir ay süreyle verilmesi önerilmektedir. Koruma tedavisine başlamadan önce hastanın kanama riski hesaplanmalı ve sonra tedavi verilmelidir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here