Peptik Ülser Tedavisi

0
266

Peptik Ülser Tedavisi

Peptik ülser tedavisinde asit baskılaması yapan ilaçlar, mukoza koruyucu ilaçlar ve helikobakter pilori enfeksiyonunu iyileştiren ilaçlar kullanılır. Midedeki asit seviyesini azaltan ilaçlar şunlardır:
1.Antiasitler; tek başına ülseri tedavi edemez. Hızlı etkili oldukları için semptomatik fayda elde edilmesi için verilir. Magnezyum +kalsiyum karbonat ve magnezyum alginat ülkemizde bulunmaktadır.
2.Antihistaminikler; histamin asit salgısını arttırır. Etkili ilaçlardır ancak zamanla tolerans gelişebilir. Ranitidin, famotidin, nizatidin ve simetidin ülkemizde bulunmaktadır. Günde bir kez yatarken alınması önerilir.
3.Proton pompa inhibitörleri(PPI); parietal hücredeki H/K-ATP az pompasını inhibe ederler. En güçlü asit baskılamasını bu gruptaki ilaçlar sağlar. Bu ilaçlar aç karna alınmalıdır. Peptik ülserde oniki hafta, duedonal ülser sekiz hafta tedavi önerilir.

Mukozaca koruyucu ajanlar; ülserin üzerini kapatıp asit salgısına karşı koruyucu tabaka oluştururlar. Ancak asit salgısı üzerine etkileri yoktur.
1.Sükralfat; bariyer oluşturmasının yanında prostaglandin sentezini arttırır ve helikobaktere karşı etkilidir. Bu ilaçlar düşük Ph değerinde etkilidir. Bu yüzden antiasitlerle birlikte verilmemelidir.Aç alınmalıdır. Kabızlık yapabilirler.
2. Bizmut; prostaglandin sentezini arttırır. Düşük Ph’da etkilidir ve aç iken alınmalıdır. Gaytayı siyaha boyayabilir.
3.Prostoglandin analogları (misoprostol) kan akımını ve bikarbonat sentezini arttırıp dokudaki onarımı hızlandırır. ülseri tedavi etmez. Bu yüzden ülser proflaksisi amacıyla NSAID alanlara verilmesi önerilir. Gebelikte verilmez.

Helikobakter pilori için tedavi seçenekleri şunlardır:
1) İlk tercih ondört gün boyunca, klaritromisin 2×500mg+ amoksisilin 2×1000mg+PPI 2×1.Penisilin alerjisi varsa penisilin yerine metronidazol 3×500mg verilir. Klaritromisin direnci oldukça sıktır. Bu durumda klaritromisin yerine metronidazol 3×500mg 14 gün verilmelidir.
2) Ardışık tedavi; önce, amoksisilin 2x1000mg+ PPI 2×1 beş gün verilir sonra klaritromisin 2x500mg+ metronidazol 3x500mg+ PPI 2×1 tedavisi beş gün verilir.
3)Tedavi başarısızsa dörtlü tedavi denenir. Tetrasiklin 4x500mg+ metronidazol 3×5000mg+ bizmut 4x525mg+ PPI 2X1 ondört gün verilir.
4) Diğer bir seçenek levofloksasin 1×500mg + amoksisilin 2×1000mg+PPI 2×1 bir hafta verilir.
Bu tedaviden en az bir ay ve PPI kesildikten on gün sonra helikobakter enfeksiyonunun düzelilip düzelmediği kontrol edilmelidir.

Peptik ülser hastalığı tedavi edilmesse kanama ve perforasyon gelişebilir. Ayrıca helikobakter pilori enfeksiyonunun kanserleşme riski mevcuttur.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here