Organofosfat Zehirlenmesi

0
434

Organofosfat Zehirlenmesi

Diazinon, malation, paration gibi organik fosoforlu bileşiklerin genel adı organofosfattır. Bunlar böcek zehiri olarak tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır. Ancak oldukça toksik kimyasal maddelerdir. Bu yüzden organofosfat zehirlenmesine sık rastlanılmaktadır. Organofosfat zehirlenmesi; ağız yoluyla, soluma yoluyla ve deri yoluyla temas sonrası olabilmektedir. Organofosfatlar, asetilkolin esterazı geri dönüşümsüz bağlanarak inhibe ederler. Bunun sonucu olarak da, asetilkolin içeren reseptörler aşırı uyarılır.

Sinaptik boşluktaki asetilkolin esteraz miktarının yarıdan fazlası inhibe edildiğinde; asetikolin (http://www.recepalanli.com/otonom-sinir-sistemi/) miktarı artar ve hastada klinik belirtiler görülmeye başlar. Organofosfat zehirlenmesinin etkilerinin geçmesi için uzun süre gerekmektedir çünkü vücutta yeni asetilkolin sentezlenmesi için yedi gün gereklidir. Zehirlenmenin düzelmesi iki hafta kadar sürebilir.

Organofosfat zehirlenmesinde belirtiler, genelde ilk sekiz saatte gözlenir. Ancak 24 saat geçtikten sonra orta sendrom gelişebileceği unutulmamalıdır. Orta sendromda kaslarda yaygın paralizi vardır. Zehirlenme durumunda öncelikle parasempatik sistem aşırı aktivitesine bağlı olarak; gözde miyozis, gözde sulanma, akıntı ve ağrı, burun akıntısı, tükrük artışı, karın ağrısı, bulantı,kusma, nefes darlığı ve balgam artışı gözlenir. Asetilkolin sempatik sistemi de aktive ettiği için daha sonra sempatik sistem artışının belirtileri de oluşabilir. Zamanla aşırı uyarılma nedeniyle kas tonusunda azalma ve paralizi oluşur.

Organofosfat zehirlenmesinin tanısı, eritrosit kolinesteraz aktivitesi ölçülerek konulabilir. Plazma kolinesteraz aktivitesi de düşer ancak tanı değeri daha düşüktür. Eritrosit kolinesteraz düzeyi ondan düşükse ciddi zehirlenme vardır.

Hafif zehirlenme durumunda destek tedavisi yeterlidir. Aşırı sekresyon, bradikardi ve nefes darlığı varsa tedavi verilmelidir. Pralidoksim, asetilkolin esteraz enzimi ile organofosfat arasındaki bağı koparıp ikisini ayırır. Ancak, organofosfat kolinesteraza geri dönüşümsüz olarak bağlanmadan önce verilirse etkilidir. Bu da ilk dört saattir. Ayrıca atropin verilebilir. Atropin muskorinik reseptör blokörüdür. Zehirlenmeden sonraki herhangi bir zamanda verilince etkisini gösterebilir ancak beyinde nikotinik reseptörler olduğu için santral sinir sistemi bulgularını düzeltemez.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here