Metabolik Alkaloz

0
347

Metabolik Alkaloz

Metabolik alkaloz; HCO3 ve pH değerinin artmasıyla oluşur. Metabolik alkaloz beyin damarlarında vazokonstriksiyona ve iskemiye neden olur. Bu yüzden hastalarda; konfüzyon deliryum, nöbet eşiğinde azalma ve kas krampları olur. Ayrıca, serbest kalsiyum düzeyi azaldığı için tetani gelişebilir.

Böbrekler fazla HCO3 atarak metabolik alkalozu düzeltme yeteneğine sahiptir. Ancak; efektif dolaşımın bozulması, hiperaldosteronizm, potasyum eksikliği ve klor kaybında böbrekler metabolik alkalozu düzeltememektedir. Uzun süreli diüretik kullanımı HCO3 miktarını değiştirmeden, hücre dışı sıvı hacmini azaltarak HCO3 konsantrasyonunu artırır. Potasyum eksikliği ise, böbrekteki H-K-ATPaz pompası nedeniyle potasyum geri emilirken H atılmasına yol açar.

Metabolik alkaloz klor cevaplı ve klora dirençli olarak ikiye ayrılır.

1)Klor cevaplı metabolik alkaloz; kusma, diüretikler, antiasidler ve sıvı kaybı gibi nedenlerle oluşur. Burada, sıvı kaybı oluşur ve sodyum geri emilirken beraberinde HCO3’de geri emilirek alkoloz oluşur. Klor geri emilimi de arttığı için, idrarda klor değeri 25mEq/L’den daha düşüktür. Alkaloza rağmen asidik idrar vardır.
2)Klor dirençli metabolik alkaloz; hiperaldosteronizm, Cushing Sendromu, Batter, Gitelman Sendromu ve potasyum eksikliği gibi nedenlerle oluşur. Aldosteron, idrarla hidrojen ve potasyum atılmasını arttırır. Burada sıvı kaybı yoktur ve İdrardaki klor değeri 40mEq/L’den daha büyüktür.

Klora cevaplı metabolik alkaloz tedavisi, izotonik verilerek yapılır. Klor dirençli metabolik alkaloz tedavisinde; ACE inhibitörleri, spirinolakton ve potasyum kullanılabilir. Hipervolemi varsa, karbonik anhidraz inhibitörü olan asetazolamid verilebilir.

Kaynak: Sıvı Elektrolit ve Asit-baz Bozuklukları El Kitabı

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here