Laktoz İntoleransı

0
321

Laktoz İntoleransı

Laktoz süt ve süt ürünlerinin içinde bulunan ana şekerdir. Laktoz, vücudumuzda laktaz enzimi tarafından glukoz ve galaktoza parçalanmaktadır. Laktoz intoleransında laktaz eksikliği nedeniyle laktoz sindirimi bozulmuştur. Laktoz intoleransı, laktoz emilim bozukluğu sebebiyle gastrointestinal belirtilerin oluşmasıdır. Laktoz, ince bağırsağa gelince buradaki epitel hücreleri tarafından parçalanır. Laktoz intoleransında ise burada sindirilemeyen laktoz kalın bağırsağa geçer. Bu da hastada klinik belirtilere yol açar. Buradaki bakteriler laktozu parçalarsa hidrojen gazı açığa çıkar.

Laktoz intoleransı genelde asemptomatiktir. Bu yüzden toplumdaki sıklığı net olarak bilinmemektedir. Bazı bireylerde; karın ağrısı, gaz, şişkinlik ve ishale yol açar. Klinik bulguların şiddeti; alınan laktoz miktarına, mide boşalma hızına ve bağırsak florasının sağlıklı olmasına bağlı olarak değişir.

İki tip laktoz eksikliği görülür. Primer eksiklikte genetik olarak enzim aktivitesi düşüktür. Sekonder eksiklikte ise; çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, ilaçlar ve cerrahi gibi nedenlerle ince bağırsakta mukoza hasarı oluşur. Böylece enzimin aktivitesi azalır veya laktoz emilimi bozulur.

Tanı için iki test sıklıkla kullanılmaktadır. Laktoz tolerans testinde; 50 gram oral laktoz (1 litre inek sütü) verildikten sonra, üç saat boyunca kan şekeri ölçülür. Kandaki şeker artışı 20mg‘dan düşük ise test pozitiftir. Laktoz nefes testinde ise bağırsaktaki bakterilerin laktozu sindirmesi ile oluşan hidrojen gazının ölçümü yapılır. 50 gram laktoz aldıktan üç saat sonra ölçülen hidrojen miktarındaki artış 20ppm’den fazla ise test pozitiftir. Test pozitifliği laktoz emilim bozukluğu olduğunu gösterir. Test pozitifliği ile birlikte süt ürünleri alınca başlayan ve almayınca düzelen şikayetlerin varlığında laktoz intoleransı tanısı konulur.

Tedavide en sık diyetten laktozun çıkarılması uygulanmaktadır.Ancak laktozun diyetten tamamen çıkarılması kemik sağlığı ve kalsiyum metabolizması açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu yüzden günlük 12gr(250ml süt) kadar laktoz alımı önerilmektedir. Bu miktarı hastaların tolere edebildiği gösterilmiştir. Yağsız süt, normal süte göre mideden daha hızlı boşaldığı için daha çok şikayete neden olur. Yoğurt; bir miktar laktaz içerdiği ve probiyotik olduğu için daha iyi tolere edilir. Ayrıca laktaz enzim takviyesi ve prebiyotik desteği de diğer tedavi seçenekleridir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here