Kronik Hepatit C

0
391

Kronik Hepatit C

Hepatit C virüsü (HCV) 1989 yılında tanımlandı. Dünyada 170 milyon insan hepatit C virüsü ile enfekte durumdadır. Virüsün inkübasyon süresi yaklaşık altı haftadır. Virüs en sık kan yoluyla bulaşır. Bulaş için diğer risk grupları şunlardır; diyalize girenler, iv ilaç kullananlar, kan nakli ve dövme yaptıranlardır. HCV iki tip enfeksiyona yol açmaktadır.

Akut HCV enfeksiyonu, virüs bulaştıktan sonraki ilk altı ayı kapsar.Ancak genelde semptom oluşturmadığı için tanı koyması zordur. Hastalarda; karın ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve iştahsızlık görülebilir. Bundan bir ile üç ay sonra sarılık gelişebilir. Akut HCV enfeksiyonu geçirenlerin, %30 kadarı iyileşir. Kalanında ise kronik enfeksiyon oluşur. Akut hepatit C enfeksiyonunda tedavi verilmesi tartışmalıdır.

Hepatit C virüsü; replikasyon sırasında oluşan hataları düzeltemez. Bu yüzden virüsün nükleotid diziliminde farklılıklar oluşur. Bu da virüste genetik çeşitliliğe yol açar.Bu çeşitlilik; virüse karşı aşı geliştirilmesini, konak savunma sisteminin hastalığı yok etmesini ve tedaviye yanıtı zorlaştırır.

Tanı için ilk istenmesi gereken test anti-HCV’dir. Enfeksiyon bulaştıktan sonraki 4-10 hafta içinde kanda saptanabilir. HCV RNA testi ise, anti-HCV pozitiflerde tanının teyit edilmesi ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılır. HCV RNA, 1-3 hafta içinde kanda saptanır. HCV pozitif birinin kanıyla temas durumunda; temastan hemen sonra , dört ve on ikinci haftalarda anti HCV bakılması önerilir.

Kronik hepatit C olanlarda; HCV RNA pozitifliği varsa veya karaciğer biyopsisinde fibrozis varsa tedavi verilebilir. Tedavi verilme kararı kişiye özgün olarak değerlendirilmelidir. Dekompanse sirozu olanlara, yaşam beklentisi düşük olanlara ve gebelere antiviral tedavi verilmez. Genotip 1 grubunun prognozu daha kötüdür ve tedavi öncesi mutlaka karaciğer biyopsisi yapılmalıdır.

Tedavide kullanılan ilaçlar şunlardır:
Ribavirin; nükleozid inhibitörüdür. Tek başına etkisizdir ve diğer ilaçlarla kombine edilir.
Sofosbuvir; NS5B nükleotid polimeraz inhibitörüdür.
Simeprevir; NS3/4A proteaz inhibitörüdür.

Genotip 1 grubundakilere; sofosbuvir+ interferon+ ribavirin tedavisi 12 hafta boyunca önerilir. Diğer seçenek; simeprevir+interferon+ribavirin tedavisidir ve 24 hafta verilir.
genotip 2 grubundakilere; sofosbuvir+ribavirin tedavisi 12 hafta önerilir.
genotip 3 grubundakilere; sofosbuvir+ribavirin tedavisi 24 hafta önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here