Kronik Hepatit B

0
346

Kronik Hepatit B
Kronik Hepatit B; virüs çoğalmasının altı aydan uzun süredir devam etmesidir. Buna bağlı olarak; karaciğerde nekroz, inflamasyon ve fibrotik hasarı oluşmaktadır. Akut enfeksiyon sonrası, HBsAg altı aydan uzun süreli pozitif kalıyorsa kronik hepatit B denilmektedir. Türkiye’de 3.5 milyon kişide kronik hepatit B vardır.
Kronik hepatit B; siroz, karında sıvı birikmesi, özefagus kanaması ve karaciğer kanserine yol açabilir.Ayrıca; poliarteritis nodoza, glomerülonefrit ve kriyoglobulinemi gibi romatizmal hastalıklara neden olabilir.

Hepatit B yaşam döngüsünde belli aşamalar vardır. Ancak bu aşamaların sırayla olması şart değildir.

1)İmmüntolerans faz: yeterli immün yanıt oluşmadığından, virüs çoğalmakta ancak hepatositlerde hasar oluşmamaktadır.Genelde inkübasyon döneminde olur ve 2-4 hafta sürer. Ancak bu süre herkeste farklı olabilir. Bu evrede tedavi verilmez.
2)İmmünreaktif faz: Virüsün çoğalmaya devam etmektedir ve hepatosit hasarı olduğu için karaciğer enzimleri yükselmiştir.Tedavi verilmelidir.
3)İnaktif HBV taşıyıcılığı fazı: Virüs çoğalması durmuştur, siroz gelişme riski çok düşüktür.

HBsAg kaybolup, anti-HBs oluşana kadar geçen döneme, pencere dönemi denilmektedir.Hepatit B’nin mutanat tipleri vardır.Bunlarda HBeAg kodlayan gendeki mutasyon nedeniyle HBeAg salınması önlenmektedir.Ancak virüs çoğalma yeteneğini sürdürür.

Tedavi için, hepatit markırları,CBC, ALT, AST, ALP, GGT,INR ve albumin değerine bakılmalı ve karaciğer ultrasonografisi yapılmalıdır. Siroz gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla karaciğer biyopsisi yapılabilir.
HBV DNA değeri 2000IU/ml’den büyükse tedavi verilir.HBV DNA değeri 2000IU/ml’den küçük ancak ALT değeri iki katından yüksekse yine tedavi verilir. Bu şartlar olmasa bile siroz varsa da tedavi verilmelidir.

Tedavide hedef; HBV DNA’nın saptanamaz hale gelmesi, ALT değerinin normale gelmesi, HBsAg’nin anti-HBs’ye ve HBeAg’nin anti-HBe’ye dönüşmesidir.Tedavide kullanılan üç tip ilaç vardır.

1.Nükleozid analogları;lamivudin, telbuvidin ve entakavir. Entakavir, günlük 0.5mg-1mg olarak oral yoldan kullanılır. İlk kez tedavi alanlara veya lamivudin kullanıp direnç gelişenlere başlanabilir.
2.Nükleotid analogları; adefovir ve tenofovir. Tenofovir günlük 300mg oral verilir.Direnç gelişimi nadirdir.
3.ınterferon; antiviral, immünmodilatör ve çoğalmayı önleyici etkisi vardır. Parenteral olarak kullanılır. Yan etkileri daha fazladır ancak direnç gelişimi nadirdir.En fazla 48 hafta verilir. Diğer ilaçlar ise hastalık iyileşinceye kadar verilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here