Kolesterol Yüksekliği

0
818

 

Kolesterol Yüksekliği

Kolesterol hem dışarıdan gıdalarla alınır hem de karaciğer başta olmak üzere vücutta sentezlenir.Vücutta önemli görevleri vardır.Kolesterol yüksekliği kardiyovasküler hastalık riskini arttırır. Bunu kalbi besleyen damarları(koroner arter hastalığı), beyni besleyen damarları(serebrovasküler hastalık) ve ekstremitedeki damarları(periferik arter hastalığı) etkileyerek yapar.Kolesterol yüksekliğinde damar duvarında lipid depolanır. Ateroskleroz dünyada ölümün en sık nedenidir.Damar duvarındaki ateromun yapısında kolesterol bulunur. Bu kolesterol lipoproteinlerden gelir. Kolesterol burada serbest oksijen radikalleri ve makrofajlar tarafından okside edilir. Böylece damarda köpük hücreleri oluşur ve koroner plak meydana gelir.
Lipoproteinler kanda lipidleri ve yağda eriyen vitaminleri taşımakla görevlidirler. Altı tipi vardır. Şilomikron, çok düşük dansiteli lipoprptoein(VLDL), ara dansiteli lipoprotein(IDL),düşük dansiteli lipoprptein(LDL), yüksek dansiteli liporotein(HDL) ve lipoprotein a(Lpa).Bunlar karaciğer ve barsakta üretilirler.Lipoproteinin yapısındaki proteinlere apolipoprotein denir.Bunlar A,B,C ve E harfi ile gösterilir.

 

indir

Gıdalarla alınan yağlar bağırsaklardan emilir ve kana geçer. Trigliseritlerin kandaki başlıca taşıyıcıları şilomikron ve VLDL’dir.  Şilomikron bağırsakta, VLDL karaciğerde sentezlenir. VLDL dokulara trigliseritleri verip IDL haline döner.IDL ise yağları dokulara taşıdıktan sonra ya karaciğerde yıkılır veya LDL’ye dönüşür. vücuttaki toplam kolesterol %70’i LDL’nin yapısında bulunur. LDL kolesterolü dokulara taşır. HDL fazla kolesterolü safra ile atılmak üzere periferden karaciğere taşır. HDL arterlerde oluşan ateromlardaki kolesterolü aldığı için KAH açısından koruyucudur. Lipoprotein a yapısı LDL’ye benzer sadece ek olarak Apoprotein A içerir.Karaciğerde sentezlenir. KAH riskini artırır.
Apo A-I ve apo E düzeyindeki azalma ve apo-B100 düzeyindeki yükselme ile koroner ater hastalığı riski artar. Apo A1 HDL’de bulunur.Apo B 100 ise HDL dışındaki diğer tüm lipoproteinlerin yapısında bulunur.
ilk miyokard infartüsü esnasında ani ölüm sıktır.Bu yüzden lipid tedavisine başlarken KAH(koroner arter hastalığı) semptomlarını beklemek uygun değildir. Yüksek kolesterol ile KAH ilşkisi ilk olarak 1930’larda bildirilmiştir. Kandaki lipid değerinin azaltılmasıyla KAH riskinin azaltıldığı gösterilmiştir. Lipid düşürücü tedavi başlamadan önce hiperlipidemiye yol açan sekonder bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Obezite, diyabet, tiroid hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve alkol kullanımı gibi durumların varlığı araştırılmalıdır.

20 yaşından sonra herkese lipid taraması yapılması ve normal saptanırsa beş yılda bir tekrar edilmesi önerilmektedir.12 saat açlık sonrası bakılmalıdır. LDL kolestrol; total kolesterol- (TG/5+ HDL) formülü ile hesaplanır. Yani ölçümle değil hesapla bulunur. Trigliserid 400’den büyük iken bu formül hatalı sonuç verir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here