Koenzim Q 10’un Faydaları

0
1107

Koenzim Q 10’un Faydaları

Koenzim Q 10 hücrelerimizdeki, enerji üreten birimler olan mitokondrilerin, olmasa olmaz elemanlarından birisidir. Koenzim Q, motordaki bujilere benzetilebilir. Bir araba,buji olmadan hareket edemediği gibi, vücudumuz da koenzim Q olmadan fonksiyon görememektedir. Koenzim Q ilk olarak 1957 yılında bulunmuştur.
Koenzim Q, vücutta sentezlenebildiği halde, eksikliği gelişebilir. Yaş ilerledikçe, koenzim Q seviyesi azalabildiği için, yaşlılarda koenzim Q gereksinimi artmaktadır.
Koenzim Q’nun faydalı etkileri; enerji üretimini geliştirmesi ve antioksidan olarak görev yapmasına bağlıdır. Bu etkiler; en çok kardiyovasküler hastalıklar ve kanserin önlenmesi ve tedavisinde faydalı olmaktadır.
Koenzim Q’nun antioksidan etkisi ile, lipid peroksidasyonunu önleme etkisi sınırlıdır. E vitamini ile birlikte çalışarak, lipid mebranların ve plazma lipitlerinin hasar görmesini önlemektedirler. Koenzim Q, lipid peroksidaz oluşumunu ve LDL oksidasyonunu önleyerek, ateroskleroza karşı koruyuculuk yapmaktadır.

Koenzim Q temel olarak; konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, kardiyomiyopati, mitral kapak prolabsusu, angina ve by-pass olanlar gibi kalp hastalığı olanlarda kullanılır. Ek olarak; diyabetlilerde, periodantal hastalığı olanlarda, immün yetmezlik, kanser, müskular distrofisi ve matabolik sendromu olanlarda kullanılır. Atletler, performans arttırıcı ajan olarak kullanırlar.
Koenzim Q, kalp hücreleri içinde yağ asitlerinin birikimini önler. Onların enerjiye dönüşümünü arttırır.Kalp, metabolik olarak en fazla aktif dokulardan biri olduğu için, koenzim Q eksikliği en çok kalbi etkilemektedir. Kalp hastalıklarında dokudaki koenzim Q seviyesinin artmasına gereksinim duyulmaktadır.Koenzim Q tam çalışamayan kalbin mekanik fonksiyonlarını arttırabilmektedir. Bunu; hücresel seviyede optimal beslenmeyi sağlayarak yapmaktadır. Kardiyovasküler hastalığı olanlarda yapılan kalp biyopsilerinde, %50-75 oranında koenzim Q eksikliğine rastlanılmıştır.

Konjestif kalp yetmezliği(KKY), kalbin yeterince kan pompalayamamasıdır. KKY’de genelde enerji tükenmişliği vardır. Yani kalp kası içindeki ATP ve koenzim Q seviyeleri azalmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre; koenzim Q, kalp kontraksiyon gücünü arttırıyor (pozitif inotrop etki).

Hipertansiyonu olan hastaların %39’unda koenzim Q eksikliği saptanmaktadır. Çalışmalarda; hipertansiyonu olanlarda koenzim Q verilerek kan basıncında düşme sağlanabildiği saptanmıştır.

Kardiyomiyopatide, kalp kasının kontraksiyon gücünde azalma ve buna bağlı olarak da, sistemik dolaşımda bozulma meydana gelir. Kardiyomiyopati hastaların çoğunun kanında ve miyokard dokusunda, koenzim Q miktarı eksiktir. Koenzim Q replasmanı yapılarak, kalbin fonksiyonlarında iyileşme sağlanabilinir.

By-pass cerrahisi sonrası, koroner arterlerin referfüzyonu; damar endotelinde ve miyokard dokusunda oksidatif hasara yol açmaktadır. Bu da, yeni bir kroner arter hastalığını gelişme riskini arttırmaktadır. Yeni yapılmış bir çalışmada, by-pass cerrahisi sonrası koenzim Q verilmesinin, reperfüzyona bağlı oksidatif hasarı önlemede etkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre; koenzim Q tedavisi, oksidatif hasarı önleyerek, by-pass cerrahisi sırasında koruyucu bir rol oynamaktadır.

Oral antidiyabetik alanlarda,koenzim Q eksikliği sıktır (yaklaşık %20). Bunun nedeni muhtemelen, bu ilaçların koenzim Q metabolizması ile etkileşmeleridir. Koenzim Q 10’un kan şekeri değeri en az %20 oranında azalttığı gösterilmiştir.

Diş etinin iyileşmesi ve tamiri enerji gerektirmektedir.Bu enerji için de, dokuda yeterli miktarda koenzim Q bulunmalıdır. Koenzim Q’nun etkisi,doku tamir sürecinin enerji gerektiren bir süreç olması ile ilişkili gibi gözüküyor. Koenzim Q ayrıca; diş eti iltihabına yol açan, bozulmuş sitrat metabolizmasını düzeltiyor. Topikal verilen koenzim Q’nun da faydalı olduğu gösterilmiştir.

Yaşlı farelerde yapılan bir çalışmada; timus dokusunda koenzim Q eksikliği olanlarda timusun atrofiye gittiği saptanmıştır. Bu da immün sisteminde baskılanma olduğunu göstermektedir. Bu baskılanma koenzim Q tedavisi ile kısmen geri dönebilmektedir. Bu yüzden koenzim Q tedavisi ile; yaşa bağlı gelişen immün sistem baskılanması önlenebilir veya geriye döndürebilir.
Koenzim Q eksikliği, bazılarında obeziteye yol açabilmektedir.Koenzim Q etkisini; hücre solunumunda düzelme ve kalori yıkımında artışa neden olarak yapmaktadır.Bunlara koenzim Q verilmesi kilo kaybını hızlandırmaktadır.

Günlük 2mg alınması önerilmektedir. Ancak ciddi kalp hastalığı olanlarda yüksek doz (>300 mg/gün) gerekebilmektedir.

HMG koA Redüktazı inhibe eden ilaçlar, vücut için gerekli olan koenzim Q sentezini inhibe ederler. Bu ilaçlara bağlı eksiklik gelişmesini önlemek için koenzim Q desteği yapmak gerekmektedir. Beta-blokerler, koenzim Q bağımlı enzimleri inhibe edebilmektedir. Bu yüzden , beta-blokerlerin uzun süre kullanımında, koenzim Q eksikliği gelişir.Koenzim Q, fenotiazin ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçların kardiyak yan etkisini azaltmaktadır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here