KOAH Tedavisi

0
438
[ File # csp10729860, License # 2693060 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / marischka

KOAH Tedavisi

KOAH SFT sonucu elde edilen FEV1 değeri ile evrelendirilir. FEV1 %80’den büyük ise evre 1, %80-50 ise evre 2, %50-30 ise evre 3 ,%30‘dan küçük ise evre 4 denilmektedir. KOAH’lı hastalar; hastalığın alevlenme riski ve semptomlarının şiddetine göre A,B,C ve D gruplarına ayrılır.

FEV1 değeri %50‘den küçük ise hastalığın alevlenme riski yüksektir, büyükse düşüktür. Düz zeminde normal hızda yürüyünce nefes darlığı olmayıp, aynı yaştakilerle benzer hızda yürüyebiliyorsa; semptomların şiddeti azdır. Aynı yaştakilerden daha yavaş yürüyorsa ve hızlı yürüyünce durmak zorunda kalıyorsa semptomlar belirgin olduğu kabul edilir.

A grubundaki hastaların, semptomları azdır ve alevlenme riski düşüktür. Bu gruptakilere; kısa etkili antikolinerjik veya kısa etkili beta2 agonist tedavisi önerilmektedir.
B grubundaki hastaların, semptomları belirgindir ancak alevlenme riski düşüktür.Bu gruptakilere; uzun etkili antikolinerjik veya uzun etkili beta2 agonistler önerilir. Şikayetler düzelmesse, beta2 agonist + antikolinerjik kombinasyonu verilir.
C grubundaki hastaların semptomları azdır ancak alevlenme riski yüksektir.Bunlara, inhale steroid+uzun etkili beta 2 agonist veya uzun etkili antikolinerjik verilir. Diğer seçenek ise uzun etkili antikolinerjik+uzun etkili beta 2 agonistir.
D grubunda hem semptomlar çok hemde alevlenme riski yüksektir. Bu gruba inhaler steroid+ uzun etkili beta 2 agonist veya inhale steroid+ uzun etkili antikolinerjik veya bu üç ilaç birlikte verilir. Gereğinde fosfodiesteraz inhibitörleri eklenir.

Antikolinerjikler; muskorinik resptörleri bloke derek etki gösterirler. Yan etki olarak ağız kuruluğu ve ağızda metalik tat oluşturabilirler. Ayrıca prostat büyümesi olanların şikayetlerini arttırabilir. Kısa etkili olanlar 8 saat, uzun etkili olanlar 24 saat etkilidir.
Beta2 agonistler;C-AMP düzeyini arttırarak hava yolu düz kasında gevşeme gösterirler. Tremor, taşikardi, hiperglisemi, potasyum ve magnezyum eksikliği gibi yan etkilere neden olur. Kısa etkili olanlar 4-6 saat etkilidir. Uzun etkililer en az 12 saat etkilidir.
Teofilin fosofodiesteraz enzim inhibisyonu ile C-AMP yüzeyini artırır. Diğer ilaçlar yetersiz ise eklenir. Etkili doz ile toksik doz birbirine çok yakındır. Bulantı, kusma, taşikardi, baş ağrısı, tremor ve artimi yapabilir.
İnhaler kortikosteroidler tek başına önerilmez diğer tedavilere eklenebilir. Oral steroidler ise sadece atakta kullanılırlar. Ağız ve boğazda kandida enfeksiyonu ve ses kısıklığı yapabilir.

Evre 4 KOAH’da, istirahat halinde şiddetli hipoksemisi olanlara ve kronik solunum yetmezliğinde yukarıdaki ilaçlara ek olarak uzun süreli oksijen tedavisi önerilir. Günde 15 saat oksijen verilmesi ile pulmoner hipertansiyonun ilerlemesi de önlenebilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here