KOAH Nedir?

0
557

KOAH Nedir?

KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) geri dönüşümlü olmayan ve ilerleyici hava akım kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Solunum yolları ve akciğer parankiminde kronik inflamasyon vardır. Genelde kronik bronşit ve amfizemin birleşimidir. Hava yolunda bulunan düz kas hücrelerinde kontraksiyon, mukus sekresyon artışı vardır. KOAH’da 2mm’den küçük hava yollarında direnç artışı sıktır. Temel olarak küçük havayolu hastalığıdır. Toplumdaki tahmini sıklık %5-10’dur.

KOAH’da eforla belirginleşen ekspiratuar hava akım kısıtlılığı vardır. Elastik geri çekilme basıncı azalır. Akciğerin genişlemeye karşı doğal direnci kaybolur. Ekspirasyon sırasında havanın alveollerden boşalmasını sağlayan ve alveolü açık tutan itici basınç azalır. Bu durum hem ekspirasyonda hava akım hızında azalmaya hem de akciğerde hava tutulmasına yol açar. Böylece aşırı havalanma oluşur. Hava hapsindeki artış rezidüel hacmi ve zamanla total akciğer kapasitesini artırır. Aşırı havalanma inspiratuar kapasiyetiyi de azaltır. Bu da egzersiz kapasitesini azalır. Aşırı mukus salınımı kronik öksürüğe yol açar.

COPD-Small

Enflamasyon ve periferik havayolunda daralma sonucunda FEV1 değeri azalır. Parankim hasarı hava akımını daha da kısıtlar ve gaz değişiminde azalma yapar. FEV1, iki litrenin altına inince nefes darlığı gelişir. Hastalar hızlı ve yüzeyel solunum yapar. Gaz değişimi anormallikleri hipoksemi ve hiperkapniye yol açar. FEV 1, %50’nin altına inince kandaki oksijen miktarı azalır. FEV 1, %25’in altına inince karbondioksit artmaya başlar. Uzun süreli hipoksemi vazokonstriksiyona yol açıp pulmoner hipertansiyona ve sağ kalp yetmezliğine yol açar.

KOAH akciğerin bir hastalığı ise de tüm vücudu etkilemektedir. Sistemik bir inflamasyon vardır. KOAH hastalarında kariyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar ve akciğer kanseri riski artar.

KOAH sinsi bir hastalıktır.FEV1 %50’nin altına ininceye kadar uzun yıllar geçer. Yani KOAH yavaş ilerler. Hasta bu aşamaya kadar nefes darlığı hissetmediği için tanı gecikir.Bu hastalarda sadece atak dönemlerinde öksürük, balgam nefes darlığı ve hışıltılı solunum oluşur. Bu yüzden  KOAH hastalarının %70’inin tanı almadığı düşünülmektedir.

Aktif sigara içimi hastalığın en önemli nedenidir. Mesleki maruziyet ve iç ortam hava kirliliği, yoksulluk, yetersiz beslenme, yaş, astım ve fiziksel inaktivite diğer risk faktörleridir. Genetik faktörler de önemlidir ve alfa-1 antitripsin eksikliğinde risk artar.

Tanı için solunum fonksiyon testi(http://www.recepalanli.com/solunum-fonksiyon-testi/) yapılması şarttır. FEV1/FVC<%70 ise KOAH tanısı konur. Kronik ilerleyici eforla artan dispnesi olanlar, kronik öksürük, kronik prodüktif balgamı olanlar ve risk faktörleri varsa KOAH mutlaka düşünülmeli ve gerekli incelemeler yapılmalıdır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here