Peptik Ülser Hastalığı

Peptik Ülser Hastalığı Peptik ülser hastalığı, mide ve ince bağırsakta mukoza kaybına yol açan bir hastalıktır. İnce bağırsakta sadece; mide epiteline dönüşüm olduğunda (gastrik metaplazi)...

Metabolik Alkaloz

Metabolik Alkaloz Metabolik alkaloz; HCO3 ve pH değerinin artmasıyla oluşur. Metabolik alkaloz beyin damarlarında vazokonstriksiyona ve iskemiye neden olur. Bu yüzden hastalarda; konfüzyon deliryum, nöbet...

Akciğerin Sönmesi-Pnömotoraks

Akciğerin Sönmesi-Pnömotoraks Akciğerde, biri göğüs duvarının iç yüzeyini örten(parietal plevra), diğeri akciğerin dış yüzeyini kaplayan(visseral plevra) iki zar vardır. Bu iki zar arasında az miktarda...

Karaciğer Yetmezliğinin Belirtileri

Karaciğer Yetmezliğinin Belirtileri Karaciğer kendini yenileyebilmektedir. Karaciğerin %60'ı ameliyatla alındığında bile 4-6 hafta içinde karaciğer kendini tamamen yenileyip, eski haline dönebilir. Karaciğere kanla vücuttaki toksik...

Ağrıyı Nasıl Algılarız?

Ağrıyı Nasıl Algılarız? Mekanik, termal ve kimyasal uyarıları algılayan sinir uçları vardır. Ağrıya yol açan uyaranlar bunları uyarır ve bu uyarı sinir hücresi içinde aksiyon...

Adrenal Yetmezlik

Adrenal Yetmezlik Böreküstü bezi(adrenal) retroperitoneal bölgede bulunur ve yaklaşık on gram ağırlığındadır. iki kısma ayrılır. %90'ı korteks, kalanı da medülla kısmıdır. Medüllada, sempatik sinirlerden gelen...

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği Böbrekteki fonksiyonel ünite olan nefronlarda hasar meydana gelince yeni nefron sentezi yapılamaz. Böbrek fonksiyonlarında bozulma olmaması için sağlam nefronlarda hipertrofi meydana gelir....