Atriyal Fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon Atriyal fibrilasyon; atriyumda anormal şekilde çıkan uyarılar nedeniyle; atriyumun hızlı düzensiz ve titreşim şeklinde kasılmasıdır. Atriyal fibrilasyon(AF) en sık gözüken ritm bozukluğudur. Toplumda...

Akut Romatizmal Ateş

Akut Romatizmal Ateş Akut romatizmal ateş (ARA); A grubu streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen otoimmün reaksiyon sonucu oluşan bir hastalıktır. Halk arasında kalp romatizması diye adlandırılan...

Metabolik Sendrom

Metabolik Sendrom Metabolik Sendrom;  temelinde insülin direnci ve obezitenin olduğu ve birçok sağlık sorununa yol açan, risk faktörü topluluğudur. İlk olarak 1988 yılında sendrom X...

Bilinç Kaybı

Bilinç Kaybı Bilinç kaybı; beyin kan akımının yaygın bir şekilde azalmasına bağlı olarak oluşan, bilinç ve damar gerginliğinin kaybıdır. Hızlı başlaması, kısa süreli olması ve...

Yaşlılıkta Görülen Değişiklikler

Yaşlılıkta Görülen Değişiklikler 65 yaşından sonra, insanda yaşlılık döneminin başladığı kabul edilmektedir. Ortalama yaşam süresi arttıkça yaşlı nüfus da artmaktadır. Yüz yıl önce ortalama yaşam...

Ankilozan Spondilit

Ankilozan Spondilit Ankilozan Spondilit(AS) nedeni bilinmeyen, omurga ve periferik eklemlerin inflamasyonuyla giden bir romatizmal hastalıktır. Ülkemizdeki görülme sıklığı yaklaşık % 1'dir. AS erkeklerde daha sıktır. AS genelde...

Göğüs Ağrısının Nedenleri

Göğüs Ağrısının Nedenleri Anjina; kalp kasında iskemi nedeniyle oluşan göğüs ağrısıdır. Sık karşılaşılan bir durumdur ve genelde göğüs ağrısı hastaları korkutarak doktora getirmektedir. Göğüs ağrısının...

Hiperlipidemi Tedavisi

Hiperlipidemi Tedavisi LDL için 190, total kolesterol için 240, HDL için 60, trigliserit için 200'ün üstü yüksek kabul edilir. Hiperlipidemi tedavisinde ilk hedef LDL değerini,...

Kolesterol Yüksekliği

  Kolesterol Yüksekliği Kolesterol hem dışarıdan gıdalarla alınır hem de karaciğer başta olmak üzere vücutta sentezlenir.Vücutta önemli görevleri vardır.Kolesterol yüksekliği kardiyovasküler hastalık riskini arttırır. Bunu kalbi...

Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimlik Koruyucu hekimlikte en sık yapılan uygulamalar; aşı uygulamaları, sağlıklı yaşam tarzı önerilerinde bulunulması ve hastalıkların taranmasıdır. Erkeklerin %40'ı bayanların ise %15'i sigara kullanmaktadır....

Son Yazılar

Amipli Dizanteri

Amipli Dizanteri Amipli dizanterinin etkeni, Entamoeba histolitika adındaki tek hücreli bir amipdir. Bu parazit bağırsakta kistler oluşturarak dışkı ile etrafa yayılır . Amip kistleri dış...

Bel Ağrısı

Bel Ağrısı Çok sık görülen bir durumdur. İnsanların %80'inde en az bir kez bel ağrısı gelişir. Bel ağrıları çok sık gözükmekle birlikte çoğu iyi huyludur....

Çarpıntı Nedenleri

Çarpıntı Nedenleri Çarpıntı, kendi kalp atımımızı farkettiğimiz, oldukça rahatsız edici bir histir. Kalbin hızlı veya kuvvetli çarptığı ve kalp atımlarının boyun ve göğüs kafesinde farkedilmesi...

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda Kan Görülmesi İdrarda kan olması yani idrarda eritrositlerin olması durumuna hematüri denir. Normalde idrarda, mikroskopla bakıldığında üçten az eritrosit olmalıdır. İdrarda kan görülmesinin bir çok...

Penisilin Alerjisi

Penisilin Alerjisi En sık görülen ve en sık ölüme yol açan ilaç alerjisi, penisilin alerjisidr. Görülme sıklığı yaklaşık olarak 1/10 000'dir. Penisilin hem hızlı hem...

Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelikte İlaç Kullanımı Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı hem anne hem de bebek sağlığını etkileyebilmektedir. Bu yüzden bayanlar gebe kalmayı planladığı andan itibaren ilaç...

Diyabet İlaçları

Diyabet İlaçları Diyabet tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Genel kural olarak ilaçlar düşük dozda başlanıp bir iki hafta sonra dozu arttırılmalıdır. 1.Sulfonilüreler; pankreastaki beta hücrelerinde, ATP'ye duyarlı...