D Vitamini Eksikliği

D Vitamini Eksikliği D vitamininin iki temel formu vardır. Bunlar; D2 vitamini (ergokalsiferol) bitkilerde bulunur ve D3 vitamini (kolekalsiferol) ise hayvanlarda sentezlenir. Süt, tereyağı, yumurta...

Allerji ve Anaflaksi Tedavisi

Allerji ve Anaflaksi Tedavisi Anaflaksi, yabancı antijenle karşılaştıktan sonra gelişen, hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen sistemik bir allerjik reaksiyondur. Bazofil ve mast hücrelerinden salgılanan kimyasal...

Metabolik Asidoz

Metabolik Asidoz Metabolik asidoz; bikarbonat miktarının azalması nedeniyle oluşan asidozdur. Metabolik asidoz gelişince akciğerler tarafından kompansatuar yanıt gelişir. Metabolik asidozda; HCO3 değerindeki 1 azalma için; PCO2...

B 6 Vitamini Eksikliği

B 6 Vitamini Eksikliği İnsan vücudunda altmışdan fazla enzim çalışması B6(piridoksin) vitaminine gereksinim göstermektedir. B 6 vitamini beyindeki kimyasal olaylarda da oldukça önemlidir. Çünkü tüm...

Böbreklerin Çalışması ve Fonksiyonları

Böbreklerin Çalışması ve Fonksiyonları Her böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığındadır. Kan akımının %22'si böbreğe gider. Böbrekte vücudun başka bir yerinde olmayan özel bir kapiller sistemi...

Hepatoselüler Karsinom

Hepatoselüler Karsinom Hepatositlerden köken alır ve karaciğerin en sık primer tümörüdür. Ancak karaciğerin metastatik tümörleri, primer karaciğer tümörlerinden daha sık gözükmektedir. Hepatoselüler karsinom (HSK), görülme...

Metabolik Sendrom

Metabolik Sendrom Metabolik Sendrom;  temelinde insülin direnci ve obezitenin olduğu ve birçok sağlık sorununa yol açan, risk faktörü topluluğudur. İlk olarak 1988 yılında sendrom X...