Akciğerde Sıvı Birikmesi

Akciğerde Sıvı Birikmesi Plevral boşluk denilen akciğer zarları arasında sıvı toplanmasıdır. Akciğerler günde 15ml sıvıyı plevral boşluğa yollayıp aynı miktar sıvıyı geri emerler. Plevral boşlukta...

Pulmoner Tromboemboli

Pulmoner Tromboemboli Venöz tromboembolizm; derin ven trombozu ve pulmoner embolinin birlikte isimlendirilmesidir. Damar hastalıklarına bağlı ölümde; kalp krizi ve inmeden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Bacak...

Öksürük Nedenleri ve Tedavisi

Öksürük Nedenleri  ve Tedavisi Öksürük hava yollarındaki sekresyonları temizleyen koruyucu bir mekanizmadır. Hava yollarındaki inflamasyon, daralma ve infiltrasyona neden olan herhangi bir durum öksürüğe yol...

Astım Tedavisi

Astım Tedavisi Astımda kullanılan ilaçlar iki tiptir. Kontrol edici ilaçlar, uzun süre kullanırlar. Bu grupta; steroidler,lökotrien antagonistleri, steroid ve uzun etkili beta 2 kombinasyonu, uzun...

Astım Nedir?

Astım Nedir? Astım; değişik uyaranlara karşı artmış hava yolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Nöbetler halinde gelen...

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum Fonksiyon Testi Spirometre ile akciğerlere girip çıkan havanın toplamı ve zamanla değişim miktarı ölçülür. Kırk yaşından büyük birisinde aşağıdakilerden bir tanesi varsa Solunum fonksiyon...

KOAH Tedavisi

KOAH Tedavisi KOAH SFT sonucu elde edilen FEV1 değeri ile evrelendirilir. FEV1 %80'den büyük ise evre 1, %80-50 ise evre 2, %50-30 ise evre 3...

KOAH Nedir?

KOAH Nedir? KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) geri dönüşümlü olmayan ve ilerleyici hava akım kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Solunum yolları ve akciğer parankiminde kronik inflamasyon...

Pnömoni Nedir?

Pnömoni Nedir? Akciğer dokusundaki enfeksiyona pnömoni denir. Mikroplar buraya en sık damlacık yoluyla ulaşır. Alveolde bakteri, virüs ve mantarların çoğalması ve hastanın bu mikroblara verdiği...

Son Yazılar

Amipli Dizanteri

Amipli Dizanteri Amipli dizanterinin etkeni, Entamoeba histolitika adındaki tek hücreli bir amipdir. Bu parazit bağırsakta kistler oluşturarak dışkı ile etrafa yayılır . Amip kistleri dış...

Bel Ağrısı

Bel Ağrısı Çok sık görülen bir durumdur. İnsanların %80'inde en az bir kez bel ağrısı gelişir. Bel ağrıları çok sık gözükmekle birlikte çoğu iyi huyludur....

Çarpıntı Nedenleri

Çarpıntı Nedenleri Çarpıntı, kendi kalp atımımızı farkettiğimiz, oldukça rahatsız edici bir histir. Kalbin hızlı veya kuvvetli çarptığı ve kalp atımlarının boyun ve göğüs kafesinde farkedilmesi...

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda Kan Görülmesi İdrarda kan olması yani idrarda eritrositlerin olması durumuna hematüri denir. Normalde idrarda, mikroskopla bakıldığında üçten az eritrosit olmalıdır. İdrarda kan görülmesinin bir çok...

Penisilin Alerjisi

Penisilin Alerjisi En sık görülen ve en sık ölüme yol açan ilaç alerjisi, penisilin alerjisidr. Görülme sıklığı yaklaşık olarak 1/10 000'dir. Penisilin hem hızlı hem...

Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelikte İlaç Kullanımı Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı hem anne hem de bebek sağlığını etkileyebilmektedir. Bu yüzden bayanlar gebe kalmayı planladığı andan itibaren ilaç...

Diyabet İlaçları

Diyabet İlaçları Diyabet tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Genel kural olarak ilaçlar düşük dozda başlanıp bir iki hafta sonra dozu arttırılmalıdır. 1.Sulfonilüreler; pankreastaki beta hücrelerinde, ATP'ye duyarlı...