Potasyum Artışı (Hiperkalemi)

Potasyum Artışı (Hiperkalemi) Kanda potasyum artışının nedenleri: 1.Potasyumun hücre dışına çıkışı. İnsülin eksikliği ve hipernatremi, mannitol ve hiperglisemi gibi osmolariteyi artıran durumlarda potasyum hücre dışına çıkar....

Aspirin Zehirlenmesi

Aspirin Zehirlenmesi Aspirin (asetilsalisilik asit, salisilat)  yaygın kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerden biridir. Ayrıca, antiinflamatuar etkileri nedeniyle; eklem inflamasyonu, vaskülitler ve akut romatizmal ateş...

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum Fonksiyon Testi Spirometre ile akciğerlere girip çıkan havanın toplamı ve zamanla değişim miktarı ölçülür. Kırk yaşından büyük birisinde aşağıdakilerden bir tanesi varsa Solunum fonksiyon...

Kronik Hepatit B

Kronik Hepatit B Kronik Hepatit B; virüs çoğalmasının altı aydan uzun süredir devam etmesidir. Buna bağlı olarak; karaciğerde nekroz, inflamasyon ve fibrotik hasarı oluşmaktadır. Akut...

KOAH Tedavisi

KOAH Tedavisi KOAH SFT sonucu elde edilen FEV1 değeri ile evrelendirilir. FEV1 %80'den büyük ise evre 1, %80-50 ise evre 2, %50-30 ise evre 3...

KOAH Nedir?

KOAH Nedir? KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) geri dönüşümlü olmayan ve ilerleyici hava akım kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Solunum yolları ve akciğer parankiminde kronik inflamasyon...

Genetik Harita

Genetik Harita İnsan genomu projesi ile genetik hastalıkların etyolojisi ve patogenezinin anlaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca genetik hastalıkların tanısında, tedavisinde ve önlenmesinde yeni bilgilere ulaşılması amaçlanmıştır. İnsan...