Peptik Ülser Hastalığı

Peptik Ülser Hastalığı Peptik ülser hastalığı, mide ve ince bağırsakta mukoza kaybına yol açan bir hastalıktır. İnce bağırsakta sadece; mide epiteline dönüşüm olduğunda (gastrik metaplazi)...

Ailevi Akdeniz Ateşi

Ailevi Akdeniz Ateşi Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF) otozomal resesif kalıtım gösteren genetik bir hastalıktır. FMF hastalığı; Arap, Türk, Yahudi ve Ermenilerde gözlenmektedir. 16. kromozomdaki MEFV genindeki...

Wilson Hastalığı

Wilson Hastalığı Wilson hastalığı; bakırın organlarda aşırı birikmesine yol açan, otozomal resesif geçişli bir metabolizma hastalığıdır. ATP7B geninde mutasyon vardır. Bakır birçok enzimin yapısında olan...

Hemakromatozis

Hemakromatozis Hemakromatozis aşırı demir birikimidir. Herediter hemokromatoziste demir düzeyini ayarlayan genlerdeki bozukluk sonucu oluşan otozomal resesif geçişli bir metabolizma hastalığıdır. Hematolojik ve karaciğer hastalıklarında gözüken...

Siroz

Siroz Siroz; hücre hasarı ve inflamasyon sonucu, karaciğerde parankim dokusunun azalıp bağ dokusunun arttığı, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Sirozda karaciğerde yaygın olarak fibrozis gelişir...

Kronik Hepatit C

Kronik Hepatit C Hepatit C virüsü (HCV) 1989 yılında tanımlandı. Dünyada 170 milyon insan hepatit C virüsü ile enfekte durumdadır. Virüsün inkübasyon süresi yaklaşık altı haftadır....

Hepatoselüler Karsinom

Hepatoselüler Karsinom Hepatositlerden köken alır ve karaciğerin en sık primer tümörüdür. Ancak karaciğerin metastatik tümörleri, primer karaciğer tümörlerinden daha sık gözükmektedir. Hepatoselüler karsinom (HSK), görülme...

Kronik Hepatit B

Kronik Hepatit B Kronik Hepatit B; virüs çoğalmasının altı aydan uzun süredir devam etmesidir. Buna bağlı olarak; karaciğerde nekroz, inflamasyon ve fibrotik hasarı oluşmaktadır. Akut...

Akut Hepatit B

Akut Hepatit B Hepatit; karaciğerde nekroz ve inflamasyonun eşlik ettiği hasar oluşması durumudur. Altı aydan kısa süren karaciğer hasarı akut hepatittir. Hepatit B, 1965 yılında...

Çölyak Hastalığı

Çölyak Hastalığı Çölyak hastalığı; buğday, arpa ve çavdar gibi gluten içeren tahılların alınması sonrasında, immün sistemin tetiklenmesi ve bağırsak mukozasında hasar oluşması durumudur. Gluten bağırsakta...

Son Yazılar

Amipli Dizanteri

Amipli Dizanteri Amipli dizanterinin etkeni, Entamoeba histolitika adındaki tek hücreli bir amipdir. Bu parazit bağırsakta kistler oluşturarak dışkı ile etrafa yayılır . Amip kistleri dış...

Bel Ağrısı

Bel Ağrısı Çok sık görülen bir durumdur. İnsanların %80'inde en az bir kez bel ağrısı gelişir. Bel ağrıları çok sık gözükmekle birlikte çoğu iyi huyludur....

Çarpıntı Nedenleri

Çarpıntı Nedenleri Çarpıntı, kendi kalp atımımızı farkettiğimiz, oldukça rahatsız edici bir histir. Kalbin hızlı veya kuvvetli çarptığı ve kalp atımlarının boyun ve göğüs kafesinde farkedilmesi...

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda Kan Görülmesi İdrarda kan olması yani idrarda eritrositlerin olması durumuna hematüri denir. Normalde idrarda, mikroskopla bakıldığında üçten az eritrosit olmalıdır. İdrarda kan görülmesinin bir çok...

Penisilin Alerjisi

Penisilin Alerjisi En sık görülen ve en sık ölüme yol açan ilaç alerjisi, penisilin alerjisidr. Görülme sıklığı yaklaşık olarak 1/10 000'dir. Penisilin hem hızlı hem...

Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelikte İlaç Kullanımı Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı hem anne hem de bebek sağlığını etkileyebilmektedir. Bu yüzden bayanlar gebe kalmayı planladığı andan itibaren ilaç...

Diyabet İlaçları

Diyabet İlaçları Diyabet tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Genel kural olarak ilaçlar düşük dozda başlanıp bir iki hafta sonra dozu arttırılmalıdır. 1.Sulfonilüreler; pankreastaki beta hücrelerinde, ATP'ye duyarlı...