Üriner Sistem Enfeksiyonu

Üriner Sistem Enfeksiyonu Üriner sistem sterildir, içinde herhangi bir mikrop barındırmaz. Üriner sistemin herhangi bir noktasına mikropların yerleşmesine üriner sistem enfeksiyonu(İYE) denir. Üriner sistem enfeksiyonları...

Probiyotiklerin Önemi

Probiyotiklerin Önemi Bağırsaklarımızdaki mukozanın yüzey alanı yaklaşık 300 metrekaredir. Burada 100 trilyon kadar yabancı mikroorganizma yaşar. Bu sayı kendi hücrelerimizin sayısının on katıdır. Bu mikroorganizmalar...

Enfektif Endokardit

Enfektif Endokardit Enfektif endokardit, kalp kapağını kaplayan endokardın enfeksiyonudur. Enfeksiyon bölgesindeki ölmüş hücreler, tromboz ve mikroorganizmaların birleşimi makroskopik olarak vejetasyon (birikinti) şeklinde gözükür. Kapak yüzeyinde...

Brusella Enfeksiyonu

Brusella Enfeksiyonu Brusella enfeksiyonu; deve, koyun, inek, keçi ve domuz gibi hayvanlardan insanlara bulaşan bir bakteriyel enfeksiyondur. Akdeniz ateşi, malta humması ve dalgalı ateş olarak...

Otonom Sinir Sistemi

Otonom Sinir Sistemi Otonom sinir sistemi, organların çalışmasını kontrol eden ve irademiz dışında çalışan bir sistemdir. Sempatik ve parasempatik sistem olarak iki ana gruba ayrılır....

Amiloidozis

Amiloidozis Hücre dışında anormal fibriller protein depolanmasıdır. Bunun sebebi proteinlerin hatalı katlanmasıdır. Böylece suda çözünmesi gereken proteinler, suda erimez hale gelir ve birikmeye başlarlar. Bu...

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Serbest radikaller, eşlenmemiş tek bir elektron taşıyan maddelerdir. Bu maddeler aşırı kararsız olduklarından hücre içindeki yapılarla kolayca reaksiyona girerler. Bu radikaller,...

Allerji ve Anaflaksi Tedavisi

Allerji ve Anaflaksi Tedavisi Anaflaksi, yabancı antijenle karşılaştıktan sonra gelişen, hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen sistemik bir allerjik reaksiyondur. Bazofil ve mast hücrelerinden salgılanan kimyasal...

Allerji ve Ürtiker

Allerji ve Ürtiker Allerjenler, protein yapısındaki maddelerdir. Bunlar; duyarlı (atopik) kişilerde, immünglobulin E (IgE) tipi antikorların uyarılmasına yol açarlar. Atopisi olanlarda; çevresel allerjenlerle karşılaşınca, yüksek...

Sinüzit ve Tedavisi

Sinüzit ve Tedavisi Sinüsler içi hava dolu kemik boşluklardır.Burun çevresindeki dört tane sinüs vardır. Bunlar; maksiller, frontal, etmoid ve sfenoid sinüstür. Bu sinüsler; havanın nemlendirilmesi,ısıtılması...

Son Yazılar

Amipli Dizanteri

Amipli Dizanteri Amipli dizanterinin etkeni, Entamoeba histolitika adındaki tek hücreli bir amipdir. Bu parazit bağırsakta kistler oluşturarak dışkı ile etrafa yayılır . Amip kistleri dış...

Bel Ağrısı

Bel Ağrısı Çok sık görülen bir durumdur. İnsanların %80'inde en az bir kez bel ağrısı gelişir. Bel ağrıları çok sık gözükmekle birlikte çoğu iyi huyludur....

Çarpıntı Nedenleri

Çarpıntı Nedenleri Çarpıntı, kendi kalp atımımızı farkettiğimiz, oldukça rahatsız edici bir histir. Kalbin hızlı veya kuvvetli çarptığı ve kalp atımlarının boyun ve göğüs kafesinde farkedilmesi...

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda Kan Görülmesi İdrarda kan olması yani idrarda eritrositlerin olması durumuna hematüri denir. Normalde idrarda, mikroskopla bakıldığında üçten az eritrosit olmalıdır. İdrarda kan görülmesinin bir çok...

Penisilin Alerjisi

Penisilin Alerjisi En sık görülen ve en sık ölüme yol açan ilaç alerjisi, penisilin alerjisidr. Görülme sıklığı yaklaşık olarak 1/10 000'dir. Penisilin hem hızlı hem...

Gebelikte İlaç Kullanımı

  Gebelikte İlaç Kullanımı Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı hem anne hem de bebek sağlığını etkileyebilmektedir. Bu yüzden bayanlar gebe kalmayı planladığı andan itibaren ilaç...

Diyabet İlaçları

Diyabet İlaçları Diyabet tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Genel kural olarak ilaçlar düşük dozda başlanıp bir iki hafta sonra dozu arttırılmalıdır. 1.Sulfonilüreler; pankreastaki beta hücrelerinde, ATP'ye duyarlı...