Diyabet İlaçları

Diyabet İlaçları Diyabet tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Genel kural olarak ilaçlar düşük dozda başlanıp bir iki hafta sonra dozu arttırılmalıdır. 1.Sulfonilüreler; pankreastaki beta hücrelerinde, ATP'ye duyarlı...

Ailevi Akdeniz Ateşi

Ailevi Akdeniz Ateşi Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF) otozomal resesif kalıtım gösteren genetik bir hastalıktır. FMF hastalığı; Arap, Türk, Yahudi ve Ermenilerde gözlenmektedir. 16. kromozomdaki MEFV genindeki...

Hiperlipidemi Tedavisi

Hiperlipidemi Tedavisi LDL için 190, total kolesterol için 240, HDL için 60, trigliserit için 200'ün üstü yüksek kabul edilir. Hiperlipidemi tedavisinde ilk hedef LDL değerini,...

Pnömoni Nedir?

Pnömoni Nedir? Akciğer dokusundaki enfeksiyona pnömoni denir. Mikroplar buraya en sık damlacık yoluyla ulaşır. Alveolde bakteri, virüs ve mantarların çoğalması ve hastanın bu mikroblara verdiği...

Metabolik Alkaloz

Metabolik Alkaloz Metabolik alkaloz; HCO3 ve pH değerinin artmasıyla oluşur. Metabolik alkaloz beyin damarlarında vazokonstriksiyona ve iskemiye neden olur. Bu yüzden hastalarda; konfüzyon deliryum, nöbet...

Fosfor Eksikliği ve Fazlalığı

Fosfor Eksikliği ve Fazlalığı Vücudumuzda 1000 gram fosfor vardır. Bunun %85'i kemikte, sadece %1'i hücre dışında bulunur. Kemikten fosfor kaybı osteomalaziye yol açar. Çocuklarda büyüme...

Sessiz Katil! Hipertansiyon

Sessiz Katil! Hipertansiyon Kan basıncı; periferik dirençle kalp debisinin çarpımı ile oluşur. Tansiyon değerlerine göre hipertansiyonun evreleri tabloda belirtilmiştir: Kan Basıncı...