İdrarda Kan Görülmesi

0
430

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda kan olması yani idrarda eritrositlerin olması durumuna hematüri denir. Normalde idrarda, mikroskopla bakıldığında üçten az eritrosit olmalıdır.

İdrarda kan görülmesinin bir çok nedeni vardır. Şiddetli egzersiz, travma ve menstrüel kanamalar geçici hematüriye neden olan durumlardır. Ayrıca; ilaçlar, tümörler, böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek rahatsızlıkları hematürinin ek sık gözüken diğer nedenleridir. Böbrek rahatsızlıkları glomerülü etkileyen (glomerüler hematüri) ve glomerülün aşağısındaki yapıları etkileyen(non-glomerüler hematüri) olarak ikiye ayrılırlar.

İdrarda görülen kanın nedenini bulmak için bir çok ipucu vardır. İdrar mikroskopisinde şekli bozulmuş eritrositler, eritrosit silendirleri ve proteinüri varsa neden glomerül hastalıklarıdır. Tam tersine eritrosit şekli sağlam ve silendir yoksa non-glomerüler hematüri nedenleri düşünülmelidir. Ayrıcı tanı yapılırken; ateş yüksekliği, ailede hematüri varlığı, yakında geçirilmiş enfeksiyon varlığı, sigara kullanımı ile ağrı, döküntü, hemoptizi ve artrit eşlik etmesi olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca kanamanın miktarına göre mikroskopik ya da gross hematüri olduğu belirlenmelidir. Kanama sadece mikroskopla görülebiliyorsa mikroskopik hematüridir. Çıplak gözle de görülebiliyorsa gross hematüri denilir.

İdrarda kan görülmesinin en önemli nedeni malignitelerdir. Gross hematüri varlığında malignite ve önemli bir hastalık görülme riski artar. Elli yaşından sonra görülen gross hematürinin en sık nedeni mesane kanseridir.

Hematüri saptandığında neden bulunamadıysa veya gross hematüri mevcutsa idrar yollarının değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Bunun için Usg, sistoskopi ve üriner BT tetkikleri kullanılmaktadır. Antikuagülanlar, tedavi dozunda hematüri yapmazlar. Bu yüzden bu grup hastalarda da hematüri için inceleme yapılmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonuna bağlı hematüri saptananlarda, tedaviden iki ile altı hafta sonra idrar tahlili tekrar edilmelidir. Hematüri nedeni saptanamayıp ampirik tedavi verilenlerde hematüri düzelse bile mutlaka takip yapılmalıdır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here