Hipertiroidi Tanı ve Tedavisi

1
556

Hipertiroidi Tanı ve Tedavisi

Tiroid bezinin fazla çalışmasına bağlı olarak, dokuların yüksek miktarda tiroid hormonuna maruz kalmasına hipertiroidizm denir.Kanda TSH azalmış, T4 ve T3 ise artmıştır.Bu bazen tiroid bezinde hormon sentezi olmadan, troid bezinde depolanmış bulunan hormonların kan dolaşımına geçmesi ile de olabilir.Bu durum hipertiroidi olarak kabul edilmez ve genelde geçicidir. Hipertiroidinin en sık nedeni graves hastalığıdır. Diğer nedenleri toksik adenom ve toksik multinodüler guatrdır. Tiroid hormonlarının hemen hemen tüm hücrelerde reseptörleri vardır.

Hipertiroidide; çarpıntı, sinirlilik, titreme, taşikardi, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, kilo kaybı ve kaslarda güçsüzlük gözükür. Ayrıca cilt nemli ve yumuşaktır, saçlar incelir ve dökülür. Atrial fibrilasyon ve osteoporoz sıklığı artar. Gençlerde bu bulgular sık gözükür ancak yaşlılarda bunlardan ziyade daha çok kalp yetmezliği ve aritmi gözlenir.

Hipertiroidi saptanan hastaya ilk yapılacak şey nedeni tespit etmektir.Hastaya yapılan troid ultrasonografisinde; heterojen parankim ve artmış dopler kan akımı garaves hastalığını doğrular. Eğer hipertiroidi ayrıcı tanı yapılamadıysa radyoaktif iyot uptake’i faydalıdır. Hastada nodül saptandığı durumda ise tiroid sintigrafisinden faydalanılır.
Graves hastalığı; TSH reseptör antikoruna bağlı olarak tiroid hormon sentezinin arttığı genetik bir hastalıktır. Graveste diffüz guatra ek olarak infiltratif göz ve cilt tutulumu olabilir. Bu dokular otoimmün mekanizmalarla tutulur. Göz kapağında oluşan çekintiye bağlı olarak göz kapakları açık kalır. Yumuşak doku ve göz kaslarında genişleme ve göz çevresinde basınç artışı oluşur. Bunların sonucu olarak göz küresi öne doğru itilebilir. Hastalarda gözde kuruluk ve batma hissi, ışıktan rahatsız olma ve gözde aşırı yaşarma gibi şikayetler gelişebilir. Graves hastalığının tedavisinde; methimazol ve propiltiyourasil gibi antitiroid ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi(RAI) ve cerrahi kullanılmaktadır. İlaç tedavisi en az 12-18 ay sürmelidir.İlaç tedavisinin yan etkisi lökosit sayısında azalma, karaciğer hasarı ve sarılık yapmasıdır. Tedavi başladıktan 4-8 hafta sonra kan değerlerine bakılmalıdır. Takip, TSH değeri geç yükseleceğinden T4 ile olmalıdır.

Toksik adenom ve toksik multinodüler guatr tedavisinde ilaç tedavisi etkisizdir. Cerrahi yapılmalı veya RAI verilmelidir. RAI’da verilen iyot, tiroid bezi içine girer ve tiroid dokusunu tahrip eder. RAI tedavisi alanların ilk beş gün insanlarla yakın temastan kaçınması, özellikle de çocuk ve gebelerden uzak durulması önerilir. RAI hamilelik ve emzirme döneminde ve graves oftalmopatisinde önerilmez. Diğer seçenek olan tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılması; gençlere, büyük nodülleri olanlara ve biyopsi sonucu şüpheli olanlara yapılması önerilmektedir. Cerrahi tedaviden önce hastanın tiroid hormonlarının, ilaç tedavisi ile normal düzeylere getirilmesi gereklidir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here