Hipertansiyon Tedavisi-1

0
205

Hipertansiyon Tedavisi-1

Birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Tedavi başlandıktan sonra etkisini görmek için bir ay beklenmelidir. Sonra hedef tansiyon değerine ulaşılamadıysa, tedaviye ikinci bir ilaç eklenmelidir. Her ilaç sistolik kan basıncında kabaca 10 mmHg kadar azalma sağlar.

1. Yaşam tarzı değişikliği ilk tedavi olmalıdır ve herkese önerilir.
-Diyetle günlük alınan tuz miktarının altı gramın altına indirilmesi ile sistolik kan basıncında 2-8mmHg azalma sağlanır.
-Fiziksel aktiviyeti arttırarak, sistolik kan basıncında 2-4mmHg azalma sağlanır.
-Zayıflama ile sistolik kan basıncında 4-9mmHg azalma sağlanır.
-Sağlıklı beslenerek sistolik kan basıncında 8-14mmHg azalma sağlanır. Hipertansiyonu olanlara; sodyumdan fakir, potasyumdan zengin, düşük kalorili, meyve ve sebzeden zengin ve az yağlı süt ürünlerinin bol tüketilmesi önerilir. Ayrıca sigara ve alkol alımının kesilmesi önerilir.

2. Diüretikler; önce plazma hacmini azaltır sonra bu etkisi azalır. Daha sonra damar duvarında gevşemeye neden olarak tansiyonu düşürür. Tansiyon tedavisinde kullanılan diüretikler şunlardır:
–Tiazid grubu diüretikler; böbrekte distal tübülde, Na/K kanalını inhibe ederler.Bu gruptaki ilaçlar; klortalidon, indapamid ve hidroklorotiaziddir. Gut hastalığı olanlarda verilmemelidir. Ayrıca; GFR değeri 40’ın altına inice etkisi azalmaktadır. Tiazidlerin yan etkileri; potasyum, magnezyum ve sodyum değerinde azalma, ürik asit, kalsiyum, glukoz ve lipid değerlerinde ise artışa yol açarlar. Ayrıca döküntü, impotans ve fotosensitiviteye yol açabilirler.
İndapamidin metabolik yan etkisi daha azdır.
–Loop diüretikler; böbrekte henle çıkan kolundaki Na/K/2Cl kanalını inhibe ederler. Bu bölgede sodyum geri emilimi fazla olduğu için en güçlü diüretiklerdir. Bu grupta; furosemid ve bumetanid kullanılır. Günde üç veya dört doz şeklinde kullanılması önerilir. GFR değeri 40’dan küçükse tercih edilmesi gereken diüretikler bunlardır. Yan etkileri tiazidlerle benzer sadece hiperkalsemi yapmazlar.
–Aldosteron reseptör blokörleri; spiranalakton bu tip diüretiktir.En zayıf etkili diüretiktir. Dirençli hipertansiyonda ve kalp yetmezliğinde faydalıdır. Yan etkileri; hiperkalemi, impotans, bulantı, erkekte jinekomasti ve bayanda memelerde hasasiyettir.

3.ACE inhibitörleri; benazepril, kaptopril, enapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, kuinapril, ramipril ve trandolaprildir. Anjiotensin 1’in, 2’ye dönmesini önleyerek etki ederler. Ayrıca bradikinin yıkımını azaltarak damar duvarında gevşeme yaparlar. Kalp hastalığı,diyabet, böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ve inme durumlarında tercih edilirler. Ancak gebelik, bilateral renal arter darlığı ve hiperkalemide kullanılmamalıdırlar. Yan etkileri; kuru öksürük, hiperkalemi, anjioödem, lökopeni ve kolestatik sarılıktır.
-ARB’ler; kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan ve valsartandır. AT1 reseptörünü inhibe ederek etki gösterirler.ACE inhibitörleri ile benzer durumlarda kullanılır ve benzer yan etkilere yol açarlar. Yanlızca öksürük ve anjiödem daha nadir gözükür. İlaç kullanımı sırasında potasyum ve kreatinin takibi yapılması önerilmektedir. Losartan günde iki kez kullanılır ve ürik asid düzeyini düşürürler.

4.Kalsiyum kanal blokerleri; L tipi kalsiyum kanallarını inhibe ederler. Kalsiyumun hücreye girişini önlenip, damar duvarında gevşeme ve kalp hızında azalmaya yol açarlar.
– Dihidropiridin grubu; amlodipin, nikardipin ve nifedipindir. Tansiyon düşürücü etkisi daha fazladır. Böbrek hastalığı ve kalp yetmezliğinde tercih edilmezler. Yan etkileri; baş ağrısı, çarpıntı, diş eti hipertrofisi,bilekte ödem ve reflüdür.
– Dihidropiridin grubunda olmayanlar; Bunların kalp hızını düşürücü etkileri daha fazladır. Verapamil kabızlığa yol açarken, diltiazem ise döküntüye neden olmaktadır.

5. Betabloker: damar duvarında gevşeme, kalp hızında azalma, renin ve ve norepinefrinde miktarını azaltarak tansiyonu düşürürler. Yan etkileri; bradikardi, periferik dolaşım bozukluğu,insülin direnci, depresyon, kabus görme, halsizlik, yorgunluk, insomnia, hipoglisemiyi maskaleme ve yüksek dozda bronkospazmdır.
– Kardiyoselektifler; atenolol, bisoprolol ve metoprololdür.
– Nebivolol nitrik oksit aktivitesi olduğu için yan etkisi daha azdır.
– İntrensek sempatomimetik olanlar; asebutalol ve pindolol. Tek farkı; bradikardi daha az olur.
– Alfa + beta blokerler; karvedilol ve labetololdür. Yan etkileri benzerdir.

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here