Hiperlipidemi Tedavisi

0
914
Clogged artery and atherosclerosis disease medical concept with a three dimensional human artery with blood cells that is blocked by plaque buildup of cholesterol as a symbol of arteriosclerotic vascular diseases.

Hiperlipidemi Tedavisi

LDL için 190, total kolesterol için 240, HDL için 60, trigliserit için 200’ün üstü yüksek kabul edilir. Hiperlipidemi tedavisinde ilk hedef LDL değerini, hedeflenen değer seviyesine kadar düşürmektir. Ancak trigliserit değeri 500’ün üstünde iken ise önce trigliseri düşürülmesi hedeflenir. Daha sonra LDL değeri düşürülür. LDL değeri hedef değere ulaşınca; non-HDL kolesterolün hedef değere ulaşması amaçlanır. Non-HDL kolesterol; total kolesterolden, HDL’nin çıkarılması ile hesaplanır. Buradaki hedef değer LDL + 30 seviyesine indirmektir.
LDL hedefi sabit değildir. Her hasta için özel olarak belirlenmelidir. Koroner arter hastalığı(KAH) olanlar, diyabet veya kronik böbrek yetmezliği olanlar veya on yıl içindeki kardiyovasküler hastalık riski %20’den fazla ise, LDL değeri 100’ün üstünde ise ilaç tedavisi verilmelidir. On yıl içindeki kardiyovasküler hastalık geçirme riski framingham risk skoru (framingam risk skoru hesaplaması için http://cvdrisk.nhlbi.nih.gov/) ile hesaplanabilmektedir. Eğer on yıllık risk %10-20 arası ise; LDL 130’un üstünde ise, on yıllık risk %10’dan az ise LDL 160’ı geçince tedavi verilmelidir. KAH riski düşük olsa bile LDL 190’ın üstünde olanlara tedavi açısından değerlendirilmelidir. Bu bireylerde kalp hastalığı için ek risk faktörü veya HDL düşüklüğü ve lipoprotein a(Lpa) yüksekliği de varsa tedavi verilebilir.
KAH varsa veya on yıllık risk %20’den fazla ise yaşam tarzı değişikliği ile birlikte hemen ilaç tedavisi verilmelidir. Diğer durumlarda üç aylık yaşam tarzı değişikliği uygulanmalı, hedef değere ulaşılamassa ilaç başlanmalıdır. Tedavi sonrası 4-8 hafta aralarla lipid kontrolü yapılmalıdır.

 

Cholesterol in a vein
Cholesterol in a vein

Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar:
1.Safra asidi bağlayanlar; kolestiramin, kolestipol ve kolesevelam bu gruptatır. Safra asidlerinin atılımını arttırır. LDL düzeyini düşürür. Ancak trigliserit düzeyini arttırır. Bağırsaklardan emilmediği için sistemik yan etkisi yoktur. Yemekle birlikte alınırsa etkili olur.  Safra taşı oluşumuna neden olabilir.
2.Statin grubu ilaçlar: HMG-Koa redüktaz enzimini inhibe eder. Kolesterol sentezini azaltır. Dispepsi, baş ağrısı, halsizlik kas ve eklem ağrısı gibi yan etkilere neden olurlar. Nadiren ciddi miyopati olabilir. Hastalara açıklanamayan kas ağrısı olduğunda doktora gitmesi gerektiği söylenir. Hepatit yapabilir. Karaciğer enzimleri 2. ayda ve 6. ayda kontrol edilmelidir. Tedavi sonrası karaciğer enzimleri 3 kat artarsa tedavi kesilmelidir. Akşam yemeğinde veya yatarken alınması önerilir.
3.Kolesterol emilim inhibitörleri; ezetimip bu gruptadır: Kolesterolün bağırsaktan emilimini azaltır. LDL seviyesini düşürür. Günde tek doz verilir. Yan etkiler oldukça seyrek gözükür. Karaciğer enzim kontrolü gerekmez.
4.Nikotinik asit; LDL’yi azaltıp HDL düzeyini arttırır. Lp a değerini azaltan tek ilaçtır. Niasin için bakınız:http://www.recepalanli.com/niasinin-b3-vitamini-gorevleri/ Ciltte kızarma, mide ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi, ürik asit ve glukoz artışı ve karaciğer enzim yüksekliğine neden olabilir. Düşük doz başlanıp yavaş yavaş arttırılması önerilir. Niasin alımından yarım saat önce aspirin alınımı ile flushing azaltılır. Yemekle birlikte günde üç kez alınması önerilir.
5.Fibrik ast türevleri; gemfibrozil ve fenofibrat bu gruptadır. Trigliserid sentezini azaltır. Dispepsi miyalji safta taşı ve karaciğer enzim yüksekliği yapabilir.
6.Omega 3 yağ asidi; trigliseridi düşürür. Trigliserit yüksekliği olmayan hiperkolesterolemide verilirse LDL düzeyini arttırdığı için verilmemelidir. Dispepsi ishal gibi yan etkileri vardır.  Balıkta bol miktarda olduğu için dışarıdan almak yerine, besin yoluyla alınması önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here