Gut Hastalığı

0
809

Gut Hastalığı
DNA ve RNA’nın yapısındaki adenin ve guanin bazları purinleri oluşturur. Ürik asit purin metabolizmasının son ürünüdür. Ürik asidin kanda artışı ve çeşitli dokularda ürat kristallerinin oturması ile kendini gösteren metabolizma hastalığına gut(nikris) hastalığı denir.  Gut hastalığında artrit, tofüs ve böbrek taşı meydana gelebilir. İçi ürat kristalleri ile dolu olan lokalize, ciltten kabarıklıklara tofüs denir. Erkeklerde bayanlardan on kat daha sık gözükmektedir. Ayrıca yaş arttıkça sıklığı da artmaktadır.

Akut gut artriti, aşırı yemek ve alkol alımı sonrası genelde geceleri başlar ve eklem hızla şiş, ağrılı ve kızarık hale gelir. Üç ile on gün içinde kendiliğinden iyileşir. En sık ayak baş parmağında gözükür ki buna podogra denir. Ürik asit yüksekliği tekrarlayan akut artritlere yol açar. Zamanla ise kronik deforme edici artrit gelişir. Eklem aralığında monosodyum ürat monohidrat kristallari birikir. Ayrıca kulak,ayak,el ve dirsekte birikerek tofüsler oluşur. Gut öyküsü, tofüs, böbrek yetmezliği veya ürik asit taşı öyküsü olmayan, kandaki ürik asit yüksekliğine ilaç tedavisi verilmez.

gout-diag-opt
Ürik asit yüksekliğine neden olan durumlar iki başlıkta incelenebilir. Birincisi, pürin bazlarının fazla yıkılmasıdır. Kanserler, kronik hemolitik anemiler, cerrahi, travma ve miyeloproliperatif hastalıklar gibi durumlarda fazla miktarda ürik asit oluşur. İkinci olarak; böbrek yetmezliği, ilaçlar, hipotiroidi, diyabetik ketoasidoz ve laktik asidozda ise ürik asidin idrarla atılımı azalır. Kandaki ürik asit düzeyi 6.8mg/dl’yi aşınca dokularda ürik asit birikimi başlar.

Kesin tanı için eklem sıvısının alınması ve içinde monosodyum ürat monohidrat kristallarinin görülmesi gereklidir. Ancak tanı klinik bulgularla konulabilir ve eklemden sıvı almak her zaman gerekmez.

Tedavide akut atağı iyileştirmek ve atak geçtikten sonra ise ürik asit seviyesini kontrol altında tutmak hedeflenir. Hastalara ürik asit oluşumunu azaltıcı diyet önerilir.Et yemekleri, balık ve alkolden uzak durması söylenir.Aspirin, diüretikler ve niasin bu hastalara verilmemelidir.

Akut atak tedavisinde; nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar(NSAID), kolsisin ve NSAID’lere cevap alınamıyorsa kortikosteroid tedavi verilir. Atak geçtikten sonra ürik asit düzeyini azaltmak için ksantin oksidaz inhibitörleri verilir. Hedef ürik asit düzeyini altının altına indirmektir. Ayrıca ürik asidi, allantoine çeviren ve normalde insanda olmayan rekombinant ürikaz(peglotikaz) diğer bir tedavi seçeneğidir. Diğer bir tedavi seçeneği de idrarın alkalileştirilmesidir. Ürik asidin idrarda atılabilmesi idrarın PH’sına bağlıdır.İdrar PH’sı 5.5’den küçük ise ürik asit idrarla atılamaz.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here