Gastrointestinal Kanamalar

0
419

Gastrointestinal Kanamalar
Gasrointestinal sistem (gis) kanamaları iki gruba ayrılır.İnce bağırsakta bulunan ”treitz ligamanının” üstündeki kanamalara üst gis kanamaları; bu seviyenin altındaki kanamalara ise alt gis kanaması denir.Kanama durumunda; genelde, ağızdan ya da makattan kan gelmesi olur. Kanamanın yeri, kanama hızı ve bağırsak transit hızı kanın rengini belirler. Kan kusma (hematemesis), üst gis kanama olduğunu gösterir.Katran gibi siyah ve yapışkan kötü kokulu dışkılama (melena), genelde üst gis kanamayı gösterir. Nadiren alt gis kanamada da saptanır. Açık kırmızı renkli dışkılama (hematokezya) ise genelde alt gis kökenli kanamada olurken nadiren üst gis kaynaklı da olabilir. Hemoroid kanaması; dışkının dışında gözüken parlak kırmızı renkli kanamadır. Genelde büyük abdest yaparken ağrı ve zorlanma ile birlikte gözlenir.

Kanamanın yeri şüpheli olduğunda nazogastrik tüp takılabilir. Nazogastrik aspiratta kan olmaması, üst gis kaynaklı kanama olmadığını gösterir. Nazogastrikten taze kan görünmesi ise devam eden kanamayı düşündürür.

Bazen, gaytanın gözle muayenesi ile kanama anlaşılamaz. Bu duruma gizli gis kanaması denir. 200ml’ye kadar olan üst gis kanamaları (alt gis kanamalarında ise bu miktar daha azdır) gayta renginde değişiklik yapmaz. Bu hastalarda tanı, demir eksikliği anemisi veya gaytada gizli kan testi pozitifliği saptanarak konulur.

 

1300962872

Kanamanın en sık nedeni peptik ülserdir. Ayrıca portal hipertansiyon, hemoroid, divertikül hastalığı, mallory-weis yırtığı ve maligniteler de gis kanamasının nedenleridir.

Fizik muayene bulguları kanama miktarı hakkında bilgi verir. Ayağa kalkınca sistolik tansiyonda 20mmHg azalma veya nabız sayısında 10 artış olması, ortostatik hipotansiyon olarak isimlendirilir ve dolaşan kan hacminde %10-20 azalma olduğunu gösterir. Yatarken olan hipotansiyon ise dolaşan hacminde %20’den fazla kayıp olduğunu düşündürür.
Tanıda en önemli seçenek endoskopi yapılmasıdır. Bu sayede kanamanın yeri tespit edilip, lezyona uygun tedavi yapılabilir.
Tedavide ilk yapılması gereken intravasküler hacimdeki kaybın yerine konmasıdır. Proton pompa inhibitörü, infizyon şeklinde verilmelidir. Ayrıca hemoglobin düşüşü takip edilmeli ve gerekli ise kan transfüzyonu da yapılmalıdır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here