Enfektif Endokardit

0
277

Enfektif Endokardit

Enfektif endokardit, kalp kapağını kaplayan endokardın enfeksiyonudur. Enfeksiyon bölgesindeki ölmüş hücreler, tromboz ve mikroorganizmaların birleşimi makroskopik olarak vejetasyon (birikinti) şeklinde gözükür. Kapak yüzeyinde önce hasar oluşur. Hasar bölgesine trombositler yapışır daha sonra da fibrin oluşur. Herhangi bir enfeksiyon nedeniyle kana geçen bakteriler daha sonra buraya tutunur ve oluşan vejetasyon içinde çoğalarak endokardite yol açarlar. Enfektif endokardit önemli bir hastalıktır ve %20-30 oranında ölümcüldür.

Enfektif endokardit (İE) iki şekilde seyreder. Akut İE, hızlı ilerler ve günler içinde ölüme yol açabilir. Sağlam kalp kapağında gözükür çünkü enfeksiyona sebep olan mikroorganizmanın virülansı yüksektir. Subakut İE ise haftalar ve aylar içinde sinsi bir enfeksiyon oluşturur. Hastalık şekil bozukluğu olan kalp kapağında gelişir ve mikroorganizmanın virülansı düşüktür.

İE’de, ateş, halsizlik, yorgunluk, kalpte yeni gelişen üfürüm ve dalak büyümesi gözükebilir. Vejetasyon kolay parçalanabilen bir lezyondur. Bu yüzden tüm vücutta mikroemboliler gelişebilir.

İE tanısında altın standart; kapak dokusunun çıkarılıp, vejetasyon içindeki mikroorganizmanın kültürde üretilmesidir. Ancak bu yapılamıyorsa tanı konulabilmesi amacıyla major ve minör tanı kriterleri geliştirilmiştir.

Major tanı kriterleri şunlardır:
1.En az iki kan külütüründe mikroorganizmanın üremesi. İE’de kanda sürekli mikroorganizma bulunur. Bu yüzden ateş olmasa da kan kültürü alınmalıdır. Tanı için en azaltı adet kan kültürü alınmalıdır.
2.EKO’da; kalp içinde sallanan kitle veya apse veya protez kapakta yeni oluşan ayrışma veya yeni gelişen kapak yetmezliği görülmelidir.
Minör tanı kriterleri şunlardır:
1.Predispozan durum varlığı; altta yatan kalp hastalığı veya iv ilaç bağımlılığı gibi.
2.Ateşin 38C’den yüksek olması.
3.Antijen antikor komplekslerinin vücutta birikmesi nedeniyle oluşan; glomerülonefrit, el ve ayakta parmak uçlarında ağrılı nodüller(osler nodülü) varlığı, retinada hemoraji (Roth lekesi) veya RF pozitifliği bulunması.
4.Sadece bir kan kültüründe mikroorganizma üremesi.
5.Mikroembolilere bağlı olarak; septik akciğer enfarktı, mikrotik anevrizma, beyin içi kanama, tırnak çevresinde kanamaya bağlı koyu lineer çizgiler(splinter hemoraji) veya el-ayakta kızarık ağrısız lezyonlar(janeway lezyonu) gözükmesi.

Tanı konulabilmesi için iki majör, bir major ile birlikte üç minör veya beş minör kriter gereklidir.Eğer hastanın şikayetleri dört günden önce düzeliyorsa, İE tanısı dışlanır.
İE tedavisi zordur. Çünkü savunma hücreleri kapaktaki enfeksiyon alanına ulaşamaz, mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri düşüktür ve tedavide tüm bakterilerin öldürülmesi gerekmektedir. Bu yüzden altı hafta süren paranteral antibiyotik tedavisi gerekir. Antibiyotik kültürde üreyen mikroorganizmanın türüne göre seçilir.

İE proflaksisi; protez kalp kapağı, İE öyküsü veya opere edilmiş konjenital siyanotik kalp hastalığı olanlara yapılır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here