Diyabet Tedavisi

0
411

Diyabet Tedavisi

Diyabetes mellitus tanısı konduktan sonra amaç kan şekerinin hedeflenen değerlerde tutulmasıdır.  Açlık kan şekerinin 80-130mg/dl; yemekten iki saat sonraki tokluk şekerinin de 160’ın altında olması hedeflenir. Hemoglobin A1C ise 7’nin altında olmalıdır.

HbA1C nedir? Hemoglobinin glukozla reaksiyona girmesi ile glikolize hemoglobin oluşur. Buna HbA1 denilir. Dolaşımdaki hemoglobinin %4-6’sını oluşturur. Uzun süreli hiperglisemi durumunda HbA1C seviyesi artar. Eritrositin yarı ömrü 120 gün olduğu için HbA1C son üç aydaki glisemik durum hakkında bilgi verir.

Tedavide neler yapılır? Diyet, yaşam tarzı değişikliği, oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin tedavisi kullanılmaktadır. Ayrıca düzensiz kan şekerleri olan hastalara insülin pompası tedavi seçeneği vardır. Ayrıca seçilmiş vakalarda adacık hücre transplantasyonu yapılabilmektedir.

DİYET: Kalorinin %45-65’i karbonhidratlardan, %25-35’i yağdan(doymuş yağ oranı<%7 olmalı) %10-35 proteinden oluşmalıdır. Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar tüketilmelidir. Bunlar zor ve yavaş sindirildiği için ani kan şeker yüksekliğine yol açmaz. Düşük glisemik indeksli gıdalara örnek; meyve sebze, tam tahıllar, makarna , baklagiller, süt ve yoğurt.

Oral antidibetik ilaçlar dört ana grupdur. İnsülin salgılatıcılar grubunda sülfonilüreler ve glinidler bulunur. İnsülin duyarlılaştırıcılar grubunda metformin ve pioglitazon bulunur. Diğer grup alfa glukozidaz inhibitörleridir. Bunlar karbonhidratların emilimini yavaşlatırlar. En son olarak da inkretin bazlı ilaçlar mevcuttur. Burada glukagon benzeri peptid-1(GLP-1) agonistleri ve dipeptidil peptidaz 4(DPP-4) inhibitörleri bulunur.

Diyabet Tedavisi
Diyabet Tedavisi

Diğer bir tedavi seçeneği insülin tedavisidir. Temel olarak üç çeşit insülin bulunur. Bolüs insülinler(kısa ekili), bazal insülinler(uzun etkili) ve karışım insülinler.(http://www.recepalanli.com/insulin-tedavisi/)

Diyabetin komplikasyonları nelerdir? Diyabette akut ve kronik komplikasyon görülebilmektedir.

Akut komplikasyonlar: diyabetik ketoasidoz, diyabetik hiperosmolar durum, laktik asidoz ve hipoglisemidir.

Kronik komplikasyonlar; göz, deri, böbrek , sinir sistemi, kemik ve eklemler, karyovasküler sistemin etkilenmesidir.

Özellikle tip 2 diyabette tanı konulana kadar geçen sürede en az bir organ hasarı gelişmektedir. Bu yüzden komplikasyon taraması dikkatlice yapılmalıdır.

Göz: Diyabette tanı sonrası on-onbeş yıl içinde, hastaların yarısında retinopati gelişir ve tedavi edilmesse körlüğe yol açabilir. Tanı anında ve yılda bir göz muayenesi önerilmektedir.

Böbrek: Diyabette tanı sonrası yirmi yıl içinde, hastaların %20-30’unda nefropati gelişir. Nefropatinin ilk aşamasında proteinüri gelişir. Bu aşamada tedavi edilebilirse nefropati ilerlemez ve geriler. Tedavi eilmesse son dönem böbrek yetmezliği ve diyaliz etdavisi gereksinimine yol açabilir. Bu yüzde diyabetik kişilere tanı anında ve yılda bir mikroalbuminüri ve GFR(Glomerül fitrasyon Hızı) taraması önerilir.

Sinir Tutulumu: En sık gözlenen komplikasyondur. Hastaların yaklaşık yarısında nöropati vardır. Elde ve ayakta yanma, karıcalanma ve his kaybı en sık bulgulardır. Zamanla his kaybı ve beslenme bozukluğuna bağlı olarak özellikte ayakta yaralar çıkmaya başlar. Ayaktaki yara ve ülserler zamanında tedavi edilmez ise eklem ve kemik deformitesi ve şiddetli kemik enfeksiyonlarına yol açar. Ayak ve bacak amputasyonu (kesilmesinin) en sık nedeni diyabettir. Bu yüzden yılda bir nöropati açısından muayene gekmektedir.

Kalp: Diyabette kalp krizi riski beş kat artar. Diyabette ölümün en sık nedeni kalp hastalığıdır.

Diyabet Tedavisi

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here