Brusella Enfeksiyonu

0
275

Brusella Enfeksiyonu

Brusella enfeksiyonu; deve, koyun, inek, keçi ve domuz gibi hayvanlardan insanlara bulaşan bir bakteriyel enfeksiyondur. Akdeniz ateşi, malta humması ve dalgalı ateş olarak da adlandırılır. Tüm dünyada yaygın gözükmektedir. Hastalığa yol açan en sık brusella türü, Brusella melitensis’tir.

Brusella bakterisi hücre içinde yaşayan gram negatif kokobasil şeklindedir. Kaynatma ve pastörizasyonla ölürken, donmaya dayanıklıdır. Bakteri peynirde iki ay kadar canlı kalabilir.Hasta hayvanın dışkı ve idrarı ile kirlenmiş toprakta altı hafta yaşayabilir.
Brusella bakterisi, sindirim, solunum ve deri yoluyla vücuda girebilir. Brusella enfeksiyonu (bruselloz) enfekye hayvan veya onun ürünleri ile uğraşanlarda daha sık gözükür. Çiftçiler, çobanlar, kasaplar ve süt ürünleri ile uğraşanlarda risk artmaktadır. Ayrıca hasta hayvanın pastörize edilmemiş süt ürünlerini tüketenlere de bulaşabilmektedir. İnsandan insana bulaş çok nadirdir.
Brusellozda; Özelliklle geceleri olan terleme ve ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı ve kilo kaybı olur. Ateş tedavi verilmesse tekrarlayıcıdır ve dalgalı seyreder. Ayrıca; bel, kalça veya dizi tutan tek veya birkaç eklemde artrit gelişebilir. En sık sakroiliak eklem tutulur. Brusella insanda lenfatik sistem yoluyla yolculuk ederek, böbrek, karaciğer,dalak ve eklemlerde de enfeksiyona yol açabilir. Karaciğer ve dalakta büyümeye yol açabilir. Bel ve kalçada osteomiyelit ve spondilit gelişebilir. Sinir isitemi tutulumu nedeniyle menenjit ve beyin apsesi gelişebilir. Hastalarda baş ağrısı ve depresyon görülebilir.

Bruselloz tanısında, Rose Bengal tarama testidir. Burada hasta serumu alınarak, lamda aglütinasyon olup olmadığına bakılır. Kesin tanı konulabilmesi için hastanın; kan, BOS, kemik iliği, eklem sıvısı ve doku biyopsi örnekleri kültüre gönderilir. Ancak kültürde üreme altı haftayı bulur. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanı hızlıca konulabilir. Ayrıca antikor kompleman birleşme testi(serum aglütinasyon testi) sonucu 1/160’dan (endemik bölgede 1/320) yüksek ise tanı konulur. Ancak test negatif gelirse blokan antikorlar olabileceği için cooms serumu ile tüp aglütinasyon testi de yapılmalıdır.
Bruselloz tedavisinde, 200mg doksisiklin 42 gün ve bir gram streptomisin 14-21 gün birlikte verilir. Streptomisin yerine 42 gün boyunca 600mg rifampisin, 14 gün boyunca gentamisin veya 42 gün boyunca 1000mg siprofloksasin verilebilir. Ancak kompleks enfeksiyonlarda tedavi üç ay verilmelidir. Tedavi sonrası hastalarda %30 oranında relaps gözükür.Korunma için hayvanların brusella yönünden aşılanması önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here