Baş Ağrısı ve Migren

0
511

Baş Ağrısı ve Migren

İnsanların %90’ında yılda en az bir kez baş ağrısı olduğu tespit edilmiştir. Baş ağrısı en sık enfeksiyonlara bağlı oluşmaktadır. Herhangi bir hastalığa bağlı gelişmeyen baş ağrıları; primer baş ağrılarıdır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı primer baş ağrısının en sık nedenleridir.Tanı koymak için hikaye ve fizik muayene yeterlidir.

Baş ağrısı şikayeti ile gelenlere, kan basıncı ölçümü, papil ödem varlığı açısından göz dibi muayenesi ve nörolojik muayene yapılması önerilmektedir. Kişinin elli yaşından büyük olması, ağrı öncesinde bulantı olması, ateş varlığı,nörolojik bulguların varlığı veya şimdiye kadarki en şiddetli baş ağrısı olması durumunda sekonder baş ağrısı düşünülmelidir. Sekonder baş ağrılarına menenjit, beyin kanaması ve glokom gibi ciddi durumların neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Migren; bayanların %15‘ini etkiler. Erkeklerde daha nadirdir. Temel mekanizmanın duyusal hassasiyet olduğu düşünülmektedir. Migren ağrısı tedavisiz 4-72 saat sürer. Tanı konmadan önce sekonder baş ağrısı yapan nedenlerin olmadığı anlaşılmalıdır. Migren tanısı için aşağıdaki özellikleri taşıyan en az beş atak olmalıdır. Tek taraflı, zonklayıcı, iş yapmayı engelleyen ve fiziksel aktivite ile baş ağrısının arttığı bir durumdur. Bu dört özelliğin en az ikisi olmalıdır. Ayrıca bulantı-kusma veya ışık ve sesten rahatsız olma durumundan en az biri olmalıdır.
Migrenlilerin yaklaşık %25’sinde ağrıdan bir saat önce aura dönemi olur. Aura ağrının geldiğini haber veren başlangıç belirtileridir. Burada göz önünde sinek uçuşu gibi siyah lekeler, yanıp sönen ışık gibi parlaklık hissedilir. Aura varsa yukarıdaki şartlar olmadan da migren tanısı konulabilmektedir.

Stres, aşırı heyecan, yorgunluk, uykusuzluk, açlık, ses, görme ve koku uyaranları migren atağını tetikleyebilir. Migren ağrısı artıcı tarzdadır. Hastalar ışık, ses ve hareketten rahatsız olurlar. Sakin ve karanlık ortamda rahatlarlar. Ek olarak tek taraflı uyuşma, karıncalanma ve baş dönmesi olabilir. Tedavide üç tip ilaç kullanılır: anti inflamatuarlar, seratonın antagonistleri ve dopamin antagonistleri. Hafif durumlarda asetaminofen +aspirin +kafein kombinasyonu veya naproksen,ibuprofen yeterlidir. Şiddetli ağrılarda ergotamin ve triptanlar gibi seratonin antagonistleri denenebilir. üçüncü olarak tedaviye, metoklopramid ve proklorperazin gibi dopamin antagonistleri eklenebilir.

Gerilim tipi baş ağrısı en sık primer baş ağrısıdır. Bayanlarda sıktır. Başın iki tarafında, sıkı, band benzeri saran bir ağrıdır. Ağrı yavaş gelişir ve dalgalı bir seyir izler. 15 gün kadar devam edebilir. Ağrı zonklayıcı değildir. Bulantı kusma ve ışıktan rahatsızlık hissi yoktur.

Küme baş ağrısı erkeklerde sıktır. Ağrı tek taraflıdır, çok şiddetlidir ve dalgalanma olmaz. Ağrı ritmiktir ve günün aynı saatinde başlar ve aynı süre devam eder. Ağrı genelde üç saati geçmez. Eş zamanlı göz yaşarması ve burun akıntısı gözükür. Oksijen tedavisine iyi yanıt verir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here