B 6 Vitamini Eksikliği

0
1397

B 6 Vitamini Eksikliği

İnsan vücudunda altmışdan fazla enzim çalışması B6(piridoksin) vitaminine gereksinim göstermektedir. B 6 vitamini beyindeki kimyasal olaylarda da oldukça önemlidir. Çünkü tüm amino asit yapısında olan nörotransimitterlerin (seratonin,dopamin,melatonin,epinefrin, norepinefrin…) yapısında bulunmaktadır.
B6 vitamininden zengin bitkisel kaynaklar: tam tahıllar,baklagiller,muz,kabuklu yemişler, patates, karnıbahardır. Hücrelerin içindeki B6 vitamini konsantrasyonu diyetle alınan magnezyum miktarına bağlıdır. Günlük 30 mg alınması önerilmektedir.
B6 vitaminin kullanıldığı durumlar: hipokrom mikrositer anemi, astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, depresyon, epilepsi, immün sistemi kuvvetlendirme, böbrek taşı, gebeliğe bağlı bulantı ve kusma, osteoporoz ve premenstrual sendrom tedavisidir.
Astımda piridoksin eksikliğine bağlı olarak, trombositlerdeki seratonin salımı azalmıştır. Piridoksin verilmesi ile whezing ve astım ataklarının şiddetinde ve sıklığında önemli derecede azalma saptanmıştır. Astımda kullanılan teofilin verildiğinde, piridoksin desteği de verek gerekmektedir. Teofilin, pridoksal 5 fosfat seviyesini azaltmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda piridoksin verilmesi, teofilinin baş ağrısı, bulantı, asabilik, uyku bozukluğu gibi yan etkilerini azalttığı gösterilmiştir.
Otizim, beyinin normal kimyasal yapısının bozulması ile ilişkilidir. Temel nedenin, sentez için B 6 vitaminine gereksinim gösteren nörotransimitterlerin azalması olduğu düşünülmektedir. B 6 vitamini, magnezyumla birlikte verildiğinde faydası olduğu gösterilmiştir.
Piridoksal 5 fosfat(piridoksinin aktif formu) eksikliği olanlarda kalp krizi geçirme riskine artmaktadır. Piridoksin eksikliği, homosistein birikimine neden olmaktadır. Homosistein ise arter duvarındaki hücrelere oldukça zararlıdır. Bu hücrelerin hasar görmesi ateroskleroza neden olmaktadır. B 6 vitamini başka bir açıdan da ateroskleroz için önemlidir. Kollajan ve elastinin normal çapraz bağlanması için gerekli olan, lizil oksidaz enzimi piridoksine gereksinim duymaktadır. Aterosklerozun erken evresinde, damarın elastik tabakasında kısmi parçalanma olmaktadır. Bu hasar, arter duvarındaki elastin ve kollagenin çapraz bağlarındaki hasara bağlı gelişebilmektedir. Bunun nedeni de, bakır veya piridoksin eksikliğine bağlı olarak lizil oksidaz aktivitesinin bozulmasıdır.
B 6 vitamini, trombosit agregasyonunu inhibe eder. Trombositler agreve oldukları zaman, düz kasların çoğalıp, arter merkezine göç etmesine neden olan bileşikler salgılarlar.
Karpal Tünel Sendromu(KTS), median sinirin bilekten geçerken, kemik ile ligamanlar arasında sıkışarak, basıya uğraması sonrası gelişen ve ciddi ağrıya neden olan bir hastalıktır. Sinirin basıya uğraması, güçsüzlük, ağrı ve yanmaya neden olur. Genellikle geceleri ağrı olur. KTS’de, piridoksin eksikliği sık görülmektedir.
Diabeti olanlara diyabetik nöropati gelişmesini önlemek için B 6 vitamini verilmelidir. Çünkü diyabetik nöropatisi olanlarda B 6 vitamini eksiktir ve piridoksin tedavisinden fayda görmektedir. B 6 vitamini eksikliğine bağlı gelişen nöropati,diyabetik nöropatiden ayırt edilemez. Uzun süredir diyabeti olanlara ve periferal sinir anormalliğinin bulguları gözlenenlere, B 6 vitamini vermelidir. Bunun için standart doz 150mg’dır. B 6 vitamini, proteinlerin glukolizasyonunu inhibe ederek, diyabetin diğer komplikasyonlarının gelişmesini de önlemektedir.
B 6 vitamini, epilepsi ve yenidoğanlardaki nöbet sıklığını azaltmada faydalıdır. Bu hastalar, yeterli GABA sentezi için, normal insanlardan daha fazla piridoksine gereksinim duyarlar. Epilepsi hastalarına piridoksin verilirken hasta yakından takip edilmelidir. Çünkü piridoksin diğer antikonvüzyonlarla etkileşmektedir.
Piridoksin eksikliğinde immün sistem zayıflar. Piridoksin eksikliğine bağlı olarak: antikorların hem sayısında hem fonksiyonlarında azalma, timus gibi lenfotik dokularda azalma,lenfosit sayısında ve aktivitesinde azalma görülür.
B 6 vitamini ve magnezyum desteği yapılarak, kalsium oksalat taşlarının tekrarlaması önlenebilinir. B 6 vitamini oksalat üretimini ve idrarla atılımını azaltır. Piridoksin eksikliğinde glutamik asit sentezi bozulur. Glutamik asit seviyesi azalmış olanlarda, tekrarlayan böbrek taşları olabilir. Çünkü, idrarda glutamik asit konsantrasyonunun artması, kalsiyum oksalatın çökmesini önlemektedir.
B 6 vitamini eksikliği homosistein seviyesinde artışa neden olarak, osteoporoz gelişimine katkıda bulunabilir.Homositein miktarındaki artışın, kollajenin çapraz bağlarına zarar vererek kemik matriksinde hasara yol açıp, osteoporoz gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.
Piridoksin yüksek dozda alınınca toksisiteye neden olan, ender suda çözünen vitaminlerden biridir. Günde 2g’dan fazla dozlar; ayaklarda sızlama, kas koordinasyonunda bozulma ve sinir dokusunda dejenerasyon gibi sinir dokusunda hasara yol açabilmektedir
B 6 vitamini çinko ve magnezyumla etkileşmektedir. B 6 vitamini desteği yapılması bu ikisinin hücre içi konsantrasyonunu arttrırır. Izoniazid, hidralazin, dopamin, penisilamin gibi ilaçlar, alkol ve OKS’ler B 6 vitaminini düzeyini azaltır. Izoniazid alanlara pridoksin verilerek nöropati riski azaltılır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here