Astım Tedavisi

0
675

Astım Tedavisi

Astımda kullanılan ilaçlar iki tiptir. Kontrol edici ilaçlar, uzun süre kullanırlar. Bu grupta; steroidler,lökotrien antagonistleri, steroid ve uzun etkili beta 2 kombinasyonu, uzun etkili teofilin, kromolin sodyum, anti-IGE bulunmaktadır. Bunlardan en etkilisi inhaler steroidlerdir. Rahatlatıcı ilaçlar ise; hızlı etki ederler ve gerektiğinde kullanılırlar. Bu grupta; kısa etkili beta2 agonist, kısa etkili antikolinejikler, kısa etkili teofilin bulunur.

Lökotrienler inflamatuar hücrelerden sentezlenir ve bronkospazm, ödem, mukus sentez artşı yapar. Türkiye lökotrien antagonisti olarak, montelukast ve zafirlukast bulunmaktadır. Kromolin sodyum, astımda önemli bir yeri olan mast hücresinden kimyasal maddelerin salımını önler. Omalizumab(anti IG-E) diğer tedavilerle konrol altına alınamayan alerjik astımda faydalıdır. IGE’ye bağlanan monoklonal bir antikordur. Mediatör salınımını azaltır.

 

C0071577-Asthmatic_lung_airways__artwork

Yeni tanı konmuş astımda ilaç seçimi astımın ağırlık derecesine göre yapılmaktadır.

1.İntermitant astım: gündüz semptomları haftada bir günden az; gece semptomları ayda iki günden az ve PEF>%80 veya FEV1 >%80, PEF değişkenliği %20’den azdır. Burada gerektiğinde kısa etkili bronkodilatatör verilir. Kontrol edici tedaviye gerek yoktur.
2.Hafif persitant astım: gündüz semptomları haftada birden fazla ama hergün değil, gece ayda ikiden fazla. PEF ve FEV1 >%80, PEF değişkenliği %20-30. Burada ilk seçenek düşük doz inhaler stroiddir(<500mikrogram beklamatazon veya <400mikrogram budesonid). Alternatifi lökotrien reseptör antagonistidir.
3.Orta persistant astım: hergün semptom olması, hafta ikiden sık gece semptomları varlığı, PEF ve FEV1 %60-80, PEF değişkenliği %>30. Burada; düşük doz inhaler steroid ile uzun etkili beta2 veya lökotrien reseptör antagonisti kominasyonu verilir. Uzun etkili beta2 agonistin tek başına verilmesi durumu kötüleştirir. Alternatif tedavi, orta doz inhaler steroiddir.(500-1000mikrogram beklamatazon veya 400-800mikrogram budesonid)
4.Ağır persistant astım: semptomlar devamlı, alevlenmeler sık ve gece atakları sıktır, FEV1 %<60, PEF değişkenliği %>30’dur. orta-yüksek doz inhaler steroid ile uzun etkili beta2 veya lökotrien reseptör antagonisti kombinasyonu veya üçlü tedavi verilebilir. Başarısız olunursa oral streoid ve anti IGE düşünülebilir.

Tedavi sonrası astımın kontrolü değerlendirilir. Gündüz semptomları haftada ikiden az, gece semptomları olmayan, aktivite kısıtlaması bulunmayan ve SFT normal saptanan hasta kontrol altına alınmış kabul edilir. Astımda kronik inflamasyon olduğu için antiinflamatuar tedavi kesilirse relaps meydana gelebilir. Semptomu olmasa bile hastalar antiinflamatuar tedavi kullanmalıdır. Kontrol altında üç ay geçti ise ilaç dozu azaltılır. Bir yıldır kontrol altında ise ve kontrol edici tedavi en düşük dozda ise ilaç tedavisi kesilebilir. Kontrol altında değilse semptomların hızla giderilmesi için rahatlatıcı ilaçlara başvurulmalıdır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here