Astım Nedir?

0
444

Astım Nedir?

Astım; değişik uyaranlara karşı artmış hava yolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Nöbetler halinde gelen nefes darlığı, hışıltı, öksürük ve göğüste sıkışma hissi vardır. Hastanın hiç şikayetinin olmadığı dönemler de vardır. Semptomlar gün içinde ve mevsimsel değişiklik gösterir.Yakınmalar gece sabaha doğru sık gözükür.Hastanın şikayetleri kendiliğinden ya da ilaçlarla düzelir.İlaçlar,enfeksiyonlar,allerjenler, egzersiz ve sigara gibi faktörler; astımlı kişilerde şikayetleri arttırır. Astım atağı sırasında yaygın hava yolu obstruksiyonu oluşur.Semptomlar aralıklı olmasına rağmen havayolu inflamasyonu süreklidir. Astımın toplumdaki sıklığı yaklaşık %5-10’dur.

Astım genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etki etmesi ile ortaya çıkar. Genetik yatkınlık, atopi, bronş aşırı duyarlılığı ve obezite risk faktörüdür. Atopi, kalıtsal olarak allerjenlere karşı IGE yanıtı oluşturma durumudur. Bronş aşırı duyarlılığı, hava yollarının bir etkene karşı aşırı daralma ile yanıt vermesidir.

Astımda; bronş duvarında olan inflamasyon ve epitel hasarına karşı gelişen tamir yanıtı, yeniden yapılanmaya yol açar. Bu sırada fibroblastlarda kollajen sentezi artar ve kollajen bazal membranda birikip onu kalınlaştırır. Tamir yapılırken hava yolu normalden farklı şekilde yapılanır ve yeni özellikler kazanır. Bronş düz kasında hipertrofi ve hiperplazi, ödem ve mukus sekresyonunda artışı oluşur.

 

Asthma

Tipik öyküsü olan birinde anamnez astım tanısını koymak için yeterlidir. Anamnezde hastanın şikayetlerinin neler olduğu öğrenilir. Ayrıca şikayetleri arttıran faktörler, atopi hikayesi ve aile öyküsü sorgulanır. Atopide astımla birlikte, egzema, ürtiker ve alerjik rinit riski de artmaktadır.

Fizik muayenede ronküs ve hışıltı sesi duyulabilir. Hışıltı sesi; daralmış hava yollarındaki hava akımının neden olduğu titreşimler sonucu duyulur. Hastalara kısa etkili beta 2 agonist verilmesi sonucu yapılan SFT’de(http://www.recepalanli.com/solunum-fonksiyon-testi/); FEV1’de %12’lik artış veya PEF metre ile ölçülen tepe ekspiratuar akım (PEF) değerinde %20 artış ile reverzibilite varlığı gösterilir. PEF metre ile sabah ilaç öncesi en düşük değer ile, akşam ilaç sonrası en yüksek değer arasındaki orana bakılır. Reverzibilite saptanması astım tanısının konulmasını sağlamaktadır. Ancak SFT’nin normal olması tanıyı ekarte ettirmez.

Astımın çeşitleri vardır.
Ekstrensek astım: alerjik nedenlerle meydana gelir. Atopi vardır.
inrensek astım:alerjik etkenlerin neden olmadığı, atopi olmayan astımdır. İnfeksiyonlar ve stres sonucu oluşabilir.
Egzersize bağlı astım: sadece ezersiz drumunda aoluşan astımdır.
Mesleksel astım; işyeri ortamındaki bir allerjene bağlı oluşur.
Aspirine bağlı astım gibi.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here