Asit Baz Bozuklukları

0
1103

Asit Baz Bozuklukları

Hücre dışı hidrojen konsantrasyonu 40nmol/L civarındadır. pH değeri, kandaki asit yoğunluğunu gösterir. Kanda pH değeri 7.35-7.45 arası tutulmalıdır. Çünkü hidrojen iyonu proteinlerin negatif yüklü bölgeleri ile reaksiyona girerek proteinlerin fonksiyonlarını bozar. pH değerini sabit tutmak için; vücutta oluşan asitlerin vücuttan atılması veya tamponlanması gerekmektedir.

Böbrekler, hidrojenin atılımını ve bikarbonat(HCO3) geri emilimini sağlayarak, akciğerler de CO2’nin atılmasını sağlayarak asitlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yol açarlar. Ayrıca vücudumuzda; bikarbonat/karbondioksit sistemi, plazma proteinleri, fosfat iyonları ve kemikler gibi tamponlama yapan sistemler vardır. Kronik asidozda osteoporoz gözükmesinin nedeni kemiklerin tamponlama yapmasıdır.

Asit baz bozuklukları kan gazına bakılarak saptanır.Kan gazında normal değerler şunlardır:
HCO3:22-26 PaCo2:35-45 PaO2:80-100 SO2: 95-100

– O2Hb(oksihemoglobin)
-COHb(karboksihemoglobin); CO yüklü hemoglobin miktarının, toplam hemoglobine oranıdır.
-P50:Hemoglobinin yarısının O2 ile dolu olduğu basınç değeridir.Normalde 27mmHg.
-FO2Hb(fraksiyone oksihemoglobin); oksijenlenmiş hemoglobin miktarının, toplam hemoglobine oranıdır.
-ctO2(oksijen kontenti), kanda hemoglobin ve serbest halde taşınan toplam oksijen miktarıdır.
-Total CO2(tCO2): aktüel CO2 ve plazmada çözünen CO2 miktarının toplamıdır.

Aktüel HCO3(aHCO3): ölçülen HCO3 değeridir. Normalde sHO3 ile aynı olmalıdır.
Standart HCO3(sHCO3):  standart koşullarda olması beklenen HCO3 değeridir.
sHCO3<aHCO3 ise; respiratuar asidoz; sHCO3> aHCO3 ise respiratuar alkaloz vardır. Bunlar eşit ancak 24‘den düşük ise dekompanse metabolik asidoz; eşit ve 24‘den büyük ise dekompanse metabolik alkaloz vardır.

Metabolik asidoz varsa anyon açığı hesaplanmalıdır.Normal değeri 10-12mEq/L’dir.
Anyon açığı= Na-(Cl+HCO3); düzeltilmiş anyon açığı:anyon açığı+ 2.5(4-albumin)
Metabolik asidoz varsa; anyon açığındaki değişimin, HCO3 değerindeki değişime oranı da hesaplanır. Bu oran; birden küçük ise;anyon açığı artmış metabolik asidoz + anyon açığı normal metabolik asidız vardır. Bu oran ikiden büyük ise; anyon açığı artmış metabolik asidoz+ metabolik alkaloz vardır.

Baz fazlalığı(BE-cBase); standart koşullarda, kan pH’sını normale getirmek için gerekli asit veya baz miktarıdır.-2.5 ile + 2.5 arası değerler normaldir. Negatif baz fazlalığı(<-2.5); metabolik asidozda, pozitif baz fazlalığı(>2.5) metabolik alkalozda olur.
Kaynak: Sıvı Elektrolit ve Asit-baz Bozuklukları El Kitabı

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here