Amipli Dizanteri

0
444
Parasitic amoeba (Entamoeba histolytica) engulfing red blood cells, computer illustration. This single-celled organism causes amoebic dysentery and ulcers (vegetative trophozoite stage). It is spread by faecal contamination of food and water and is most common where sanitation is poor. Amoebae invade the intestine but may spread to the liver, lungs and other tissues. Infection is caused by the ingestion of cysts that develop into the pathogenic trophozoite amoeba seen here. Entamoeba histolytica occurs worldwide, with up to 50% of the population being infected primarily in warmer climates.

Amipli Dizanteri

Amipli dizanterinin etkeni, Entamoeba histolitika adındaki tek hücreli bir amipdir. Bu parazit bağırsakta kistler oluşturarak dışkı ile etrafa yayılır . Amip kistleri dış oramda uzun süre canlı kalabilir. Amipin yegane konağı insandır. Dünyadaki insanların %10’u amiple enfekte olmuştur. Dünyada yıllık, 100 000 kişi amipli dizanteri nedeniyle ölmektedir.

Amip, insan vücudunda iki formda bulunur. Dört çekirdekli olan kist formu ve tek çekirdekli olan trofozoid formu. Kist formu dış ortamda da yaşayabilirken; trofozoid formu sadece insanda bulunabilir.

Amip insanda kalın bağırsağa yerleşir. Bağırsaktaki kuvvetli musin tabakası amipin bağırsaktan vücuda girmesine engel olur. Bu yüzden en sık asemptomatik hastalık görülür. Amip, bağırsak epiteline tutunabilirse iç dokulara doğru ilerler. Bu durumda hücrelerde ölüme ve doku yıkımına yol açar. Bu durum genelde mikrop vücuda girdikten bir-iki hafta sonra oluşur.

Amipli dizanteride, kanlı ve/veya mukuslu ishal, karın ağrısı ve çok sayıda dışkılama vardır. Ancak hasta tuvalete gidince rahatlamaz ve gün boyu tuvalate gitme ihtiyacı hisseder. %30 oranında ateş gözükür. Ayrıca ağır vakalarda fulminan kolit veya toksik megekolon gelişebilir. Amipli dizanteri; gençlerde, gebelerde ve streoid kullananlarda daha ağır seyreder.
Amip mikrobu; bağırsak hastalığı dışında en sık karaciğer apsesine yol açar. Amip apsesi, erkeklerde daha sıktır. Enfeksiyondan 3-5 ay sonra görülür. Şiddeti gittikçe artan ateş ve karın ağrısı vardır. Kilo kaybı, sarılık ve öksürük de gözükebilir.

Tanıda en sık gayta mikroskopisi kulanılır. Eritrosit fagosite etmiş trofozoidin gözükmesi ile tanı konulur. Ancak mikroskopla tanı koymak zordur. Öncelikle gayta bekletilmemiş olmalıdır. Üç ayrı dışkı incelemesi gerekebilir. Dışkıda kistin gözükmesi aktif enfeksiyon varlığını yanı amipin mukoza hasarı yaptığını göstermez. Bir diğer tanı yöntemi dışkıda amipe karşı oluşan antikorları tespit eden ELIZA testidir.

Amipli dizanteri tanısı konulunca hastanın şikayeti olmasa da tedavi verilmelidir. Sadece bağırsaktaki kistlere etkili ilaç paromomisindir. Hem bağırsak hem de karaciğerdeki amip mikrobuna etkili ilaç ise metronidazoldur.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here