Allerji ve Anaflaksi Tedavisi

0
553
Allergy food concept. Food on wooden table

Allerji ve Anaflaksi Tedavisi
Anaflaksi, yabancı antijenle karşılaştıktan sonra gelişen, hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen sistemik bir allerjik reaksiyondur. Bazofil ve mast hücrelerinden salgılanan kimyasal maddeler anaflaksiye yol açar. Anaflaksi oluşabilmesi için kişinin sorumlu allerjene karşı önceden duyarlı olması, diğer bir deyişle, allerjen için spesifik IgE antikorlarına sahip olması gereklidir. Allerjenle sonraki karşılaşmada; mast hücrelerinin yüzeyindeki reseptörlerlere bağlı IgE antikorlarının allerjen tarafından köprüleşmesi ile hücre içindeki kimyasal maddeler kana geçer. Bunun sonucu olarak; birçok dokuda ödem ve damar genişlemesi sonrası oluşan kan basıncı düşüklüğü, solunum yolundaki kaslardaki kasılma ve daralma ile larenks ödemi gelişerek, hayati tehlike oluşur. Bunlara ek olarak ürtiker,burun tıkanıklığı, öksürük, mukus artışı, çarpıntı, göğüs ağrısı, güçsüzlük, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve baş dönmesi olabilir.

Anjioödem; ürtikerin daha şiddetli bir şeklidir. Dudak, dil, göz çevresi, el ve ayak dahil tüm vücutta gode bırakmayan keskin sınırlı ödem saptanır. Ürtikerde sadece cilt altı etkilenirken; anjioödemde daha derin dokular etkilenir. Ürtikerden farklı olarak 48 saat sürebilir. Genelde anjioödeme ürtiker de eşlik eder. Anjioödemde kaşıntıdan çok ciltte gerilme batma ve ağrı olur.

Herediter anjiödem, tekrarlayan anjioödem ataklarıyla karakterize otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. C 1 inhibitör düzeyi azalmıştır. Bunun sonucu olarak kompleman sistemi abartılı bir şekilde aktive olur. Hastalarda C 2 VE C 4 düzeyide azalır. Herediter anjioödemde; mukozal yüzeyler tutulur. Hayatı tehlikeye yol açabilen, uvula ve fareskte solunum akışını kesen, yoğun ödem gelişebilir. Gastrointestinal sistemde submukazadaki ödem, akut batın semptomlarına yol açabilir. Heredider anjioödemde, genelde ürtiker olmadan anjioödem gözlenir. Tanı, atak sırasında C 1 inhibitör ve C 4 düzeyi ölçülerek konur. Heredider anjioödemde sebep genelde bradikinin aşırı üretimidir. Bu yüzden antihistaminiklere cevap azdır.Tedavide epineprin kullanılır. Gereğinde taze donmuş plazma verilebilir.

indir
Allerji tedavisinde yapılacak ilk iş allerjeni tespit edip ondan uzak durmaktır. Allerjenler hastanın temas ettiği şeyler dikkatli bir şekilde değerlendirilerek tespit edilmeye çalışılmalıdır.

Allerji tedavisinde kullanılan temel ilaçlar antihistaminiklerdir. Birinci jenerasyon H 1 inhibitörleri kan beyin bariyerini geçip sedasyona yol açarlar ve dirençli vakalarda verilir. Bu gruptaki ilaçlar; klorfenilamin, difenhidramin, klemastın ve hidroksizindir. ikinci jenarasyon H 1 inhibitörleri, kan beyin bariyerini geçemez ve sedasyon yapamaz. Bu grupta; loratadin, deskarboksiloratadin, feksefenitidin ve setrizidin vardır. Ciltteki histamin reseptörlerinin %15‘i, H 2 tipinde olduğu için; ranitidin ve famotidin gibi H 2 blokerlerin verilmesinin faydası olur. Betablokerler ise ürtikeri arttırır.
Ayrıca, tedaviye lökotrien antagonisti olan montelukast eklenmesi fayda sağlayabilir.Semtomlar şiddetli ise kısa süreli kortikostreoid tedavisi gereklidir.
Acil durumda ve anaflakside ise epineprin verilir. 0.3-0.5ml kadar 1/1000’lik epineprin intramuskuler uygulanır.

Desensitizasyon tedavide kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Cilt altına aralıklı olarak az miktarda antijen verilmesidir. Bu sayede, allerjene karşı IgE yanıtı azalıp, IgG yanıtı artar. Kalıcı olarak allerji tedavi edilebilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here