Akut Romatizmal Ateş

1
298

Akut Romatizmal Ateş

Akut romatizmal ateş (ARA); A grubu streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen otoimmün reaksiyon sonucu oluşan bir hastalıktır. Halk arasında kalp romatizması diye adlandırılan romatizmal kalp hastalığına yol açar. Yatkınlığı olan bireylerde, mikroorganizma hücre duvar proteinleri ile insan kalp dokusundaki kas proteinlerinin antijenik yapılarındaki benzerlik sonucu, doku hasarına yol açan otoimmün bir yanıt gelişir. İlk atak genelde 5 ile 14 yaş arası gözükür.

Streptokok enfeksiyonu geliştikten ortalama üç hafta sonra klinik bulgular oluşur. En sık ateş ve eklem tutulumu gözükür. Ancak kalp tutulumu(kardit) en ciddi bulgusudur. Kardit hariç diğer organ tutulumları tamamen düzelir. ARA’da gözlenen organ tutulumları şunlardır:

1) Eklem tutulumu (artrit); birden fazla eklemde olan ısı artışı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet vardır. Artrit asimetrik, gezici ve geçicidir. Büyük eklemler tutulur.

2) Kardit; En sık mitral kapak tutulur. Önce kapak yetmezliği oluşur zamanla kapakta darlık gelişir.

3) Kore; baş ve üst ekstremitede gözlenen amaçsız istem dışı hereketlerdir. Tipik olarak dilde oluşan ani hareketleri gözlenir.

4) Cilt bulguları; pempe renkli ortası zamanla solan cilt lezyonu(eritema marginatum) gelişir.

5) Subkutan nodüller; el, ayak ve dirsekte olan sert, ağrısız, hareketli ve küçük nodüllerdir. Bu beş tutulum ARA’nın major bulgularıdır.
Ayrıca; ateş, poliartralji, sedim-crp artşı, PR uzaması ve daha önce ARA geçirmek ise ARA’nın minör bulgularıdır.

Akut romatizmal ateş tanısı konulabilmesi için A grubu stereptokok enfeksiyonun varlığı gösterilmelidir. Bunun için boğaz kültürü veya anti streptozilin O(ASO) testi yapılabilir. Enfeksiyon varlığı ile birlikte iki major veya bir major ve iki minör kriter varlığında ARA tanısı konulur.
Tedavide ilk yapılması gereken streptokok enfeksiyonlarının zamanında ve tam tedavisini vermektir. Boğaz ağrısı başladıktan sonraki ilk dokuz gün içinde tedavi başlandığında ARA gelişmesi engellenebilir. Penisilin ve penisilin alerjisi varsa eritromisin önerilir. Eklem tutulumu; 4-8gram aspirin ve steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlarla (NSAID) hızla düzelir. Kardit varsa, 1mg/kg gün dozunda prednol verilir.

ARA geliştikten sonra yeni atak gelişmesini önlemek için dört hafta bir 1.2 milyon ünite benzatin penisilin G proflaksisi yapılmalıdır.Eğer hastada kardit yoksa; son ataktan itibaren beş yıl veya 21 yaşına kadar(hangisi uzunsa) penisilin proflaksisi önerilir. Kardit var ama kapak tutulumu yoksa; son ataktan itibaren on yıl veya 25 yaşına kadar ve kapak hastalığı gelişmişse ömür boyu proflaksi önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here