Akut Hepatit B

0
394

Akut Hepatit B

Hepatit; karaciğerde nekroz ve inflamasyonun eşlik ettiği hasar oluşması durumudur. Altı aydan kısa süren karaciğer hasarı akut hepatittir. Hepatit B, 1965 yılında tanımlanan viral bir enfeksiyon ajanıdır. A’dan başlayarak H’ye kadar giden sekiz genotipi vardır.Türkiye’de en sık genotip D vardır. Akut hepatit B enfeksiyonu üç şekilde sonlanır; tamamen iyileşebilir, fulminan karaciğer yetmezliğine yol açabilir veya kronik hepatite dönüşür. Fulminan karaciğer yetmezliği; altı aydan kısa sürede gelişen, ensefalopati ve kuagülasyon bozukluğunun eşlik ettiği ölümcül karaciğer hasarı durumudur.Virüsle enfekte karaciğer hücresinin savunma sistemimiz tarafından öldürülmesi neticesinde karaciğer hasarı oluşur.

Dünyada iki milyar insan hepatit B ile enfekte olmuştur.Buna bağlı olarak, 240 milyon kişide kronik hepatit B vardır. Hepatit B’nin inkübasyon periyodu ortalama 8-12 haftadır.Hepatit B virüsü; kan ve tüm vücut sıvılarında bulunabilir.Bu yüzden; kan ve vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşmaktadır. Kan nakli yapılanlar, diyalize girenler, sağlık çalışanları,uyuşturucu kullananlar, dövme yaptıranlar ve şüpheli cinsel ilişki öyküsü olanlar; hepatit B açısından risk grubunu oluşturur. Hastanın kanındaki HBV DNA miktarı arttıkça bulaştırıcılık da artmaktadır.
Hepatit B’nin bulaşma zamanı hastalığın şiddetini belirler. Yeni doğan döneminde savunma sistemi tam gelişmediği için virüsle karşılaşanların, %95’inde kronik hepatit olurken, erişkinlikte hepatit B bulaşanlarda, kronikleşme oranı sadece %3-5’dir.

Akut hepatit B enfeksiyonunda, önce grip benzeri belirtiler olur. Sarılık başlayınca başlangıç belirtileri azalır. Daha sonra karın ağrısı ve kilo kaybı gelişebilir. Genelde bir iki hafta içinde şikayetlerde azalma olur.

Hepatit B tanısı kanda bakılan viral markırlarlarla konulur. Bu markırlar şunlardır;
Hepatit B yüzey antijeni(HBsAg); en önemli zarf proteinindir.virüsle bulaştıktan bir-iki hafta sonra kanda belirir. Hastanın belirtileri başlamadan önce kanda beliren ilk belirteçtir.Akut hepatit denilebilmesi için HBsAg pozitif olmalıdır. Hastalık iyileşince HBsAg kanda kaybolur ve yerine anti-HBsAg kanda belirir.
Hücre çekirdeğinde bulunan nükleokapsid kor antijeni(HBcAg); hücre içindedir ve kanda çıplak olarak bulunmaz. Kanda sadece HBsag kılıfı içinde bulunur.
Hepatit B e antijeni; kana salınabilen antijendir.Virüsün çoğaldığını gösterir.
Hepatit B tedavisi semptomatiktir. İstirahat ve beslenme önerileri ile hasta izlenir. İyileşme olup olmadığı yukarıdaki belirteçlere bakılarak kontrol edilir.

Robbins patolojiden faydalanılmıştır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here