Akut Böbrek Hasarı

0
199

Akut Böbrek Hasarı
Akut böbrek hasarı(ABH) saatler ve günler içinde böbrek fonksiyonlarındaki geri dönüşümlü azalmadır. Akut böbrek hasarı tanımı; kırksekiz saat içinde kreatinin değerinde 0.3 mg veya son yedi gün içinde kreatinin değerinde bazal değere göre %50 artış olması veya son altı saatte 0.5 ml/kg/saat’den az idrar çıkışı olması şeklinde tanımlanmıştır. ABH’da bulantı kusma yorgunluk ve karın ağrısı olabilir. Ancak tanı koydurucu tipik bulgular olmadığı için, ABH genelde labaratuvar tetkikleri ile rastlantısal olarak tanı alır. En sık BUN ve kreatinin değerine bakılır.BUN/kreatinin oranı normalde ondur.

ABH nedenleri üçe ayrılır:
1) Prerenal ABH: böbreğin kendisinde hastalık olmadan, böbrek perfüzyon basıncı azaldığı için oluşur. Hipovolemi, tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği, siroz ve NSAID-ACEI gibi ilaçlar neden olurlar. NSAID ve ACEI’leri böbreğin, glomerül perfüzyonunu kontrol etme yeteneğini bozarlar.Bu ortalama kan basıncı 60-150 mmHg arasında iken böbrek kan akımını sabit tutma yeteneğidir. Prerenal ABH’da idrar osmolaritesi 500‘den büyüktür ve BUN/cre oranı yirmiden fazladır. Ancak tedavi edilmesse böbrek fonksiyonları bozulur ve intrensek böbrek yetmezliğine ilerleyebilir.

2)İntrensek ABH: böbreğin; glomerül, tübül ve intertisyumundan herhangi birisinde oluşan direkt hasar nedeniyle gelişir.
A)Akut tübüler nekroz(ATN); böbreğin tübüler yapısındaki hasar nedeniyle gelişen böbrek yetmezliğidir. ATN; iskemi,toksinler ve enfeksiyon nedeniyle oluşur. ilaçlar, kontrast maddeler, ürik asit, miyoglobin ve hemoglobin en sık rastlanılan  toksinlerdir. idrarı konsantre etme yeteneği azalır ve idrar sodyumu artar. BUN ve kreatinin orantılı olarak artar. idrar koyu kahve renklidir ve idrarda silendir bulunur. Önce oligüri, sonra poliüri oluşur. 24 saatte üç litreden fazla idrar yapmaya poliüri, 400ml’den az yapmaya ise oligüri denir.
B)Akut intertisyel nefrit; böbrek intertisyumundaki hasar nedeniyle oluşan böbrek yetmezliğidir.
ilaçlar ve piyolenferit nedeniyle oluşur. Hastalarda ateş yüksekliği ve döküntü vardır. Ayrıca steril piüri, eozinofilüri ve eozinofili saptanır.
C)Glomerülonefrit. Glomerül, böbreğin süzme yapan temel birimidir. Bunun yapısındaki bozukluklar sonucu glomerülonefrit gelişir. Glomerülonefritte dismorfik eritrositler, eritorsit silendirleri ve proteinüri saptanır.

3)Postrenal ABH: alt ve üst üriner sistemde tıkanıklık nedeniyle oluşur.

ABH’da zamanında tanı konulup tedaviye başlanması çok önemlidir. Tedavide hastanın volüm durumuna göre diüeretik veya intravenöz sıvı verilir . Diüretiğe dirençli ise diyaliz yapılır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here